Zmena klímy nicive burky

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Zmena klímy na Slovensku: ako počasie ničí budovy a majetky   

2/4


 

Zmena klímy nicive burky

Zmena klímy nicive burky

Zmena klímy sa prejavuje aj zmenami v zrážkovom režime. Podľa predpovedí sa môže do roku 2075 znížiť ročný úhrn zrážok o 5 až 10 %, pričom najväčší pokles sa očakáva v letnom období. Zdroj foto: Freepick