Pasívny bleskozvod tradičný bleskozvod

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Aký bleskozvod je najvhodnejší? Druhy, montáž a legislatíva   

2/5


 

Pasívny bleskozvod tradičný bleskozvod

Pasívny bleskozvod tradičný bleskozvod

Ide o najčastejšie používaný typ bleskozvodov, ktorý je zložený z hrotu umiestneného na najvyššom bode stavby, odvádzačov a uzemňovacích prvkov. Jeho úlohou je priťahovať blesk a bezpečne odvádzať elektrický náboj do zeme. Zdroj foto: Shutterstock