Aký bleskozvod je najvhodnejší? Druhy, montáž a legislatíva

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


ElektroinštalácieNovinkyStavbaTechnológie

Aký bleskozvod je najvhodnejší? Druhy, montáž a legislatíva

Aký bleskozvod je najvhodnejší Druhy, montáž a legislatíva

Blesky sú nádherné prírodné javy, no pre majiteľov nehnuteľností predstavujú potenciálne riziko. Bleskozvod je esenciálnou ochranou pred poškodením stavby vplyvom blesku. Pri výbere správneho typu bleskozvodu je dôležité zvážiť viacero faktorov.

 

 

V tomto článku sa pozrieme na rôzne typy bleskozvodov, na to, kedy sa ktorý montuje, ako to vyzerá s legislatívou a povinnosťou mať bleskozvod pri nových stavbách  a aký vybrať pri renovácii starého domu.

Typy bleskozvodov

Existujú tri základné druhy:

1. Pasívny bleskozvod (tradičný bleskozvod)

Ide o najčastejšie používaný typ bleskozvodov, ktorý je zložený z hrotu umiestneného na najvyššom bode stavby, odvádzačov a uzemňovacích prvkov. Jeho úlohou je priťahovať blesk a bezpečne odvádzať elektrický náboj do zeme.

Pasívne bleskozvody sú najrozšírenejším typom ochrany pred bleskami. Ich princíp spočíva vo fyziologickom jave, keď sa počas búrky vytvára medzi zemou a oblakmi elektrické napätie a bleskozvod teda poskytuje najnižší odporový cestu pre elektrický výboj z oblakov do zeme.

Pasívny bleskozvod tradičný bleskozvod

Pasívny bleskozvod sa skladá z týchto základných častí:

 • Záchytné zariadenie (hrot): Obvykle umiestnený na najvyššom bode stavby, má za úlohu “zachytiť” elektrický výboj (blesk).
 • Odvádzač (zvod): Tento kovový vodič pripojený na záchytný hrot odvádza elektrický prúd bezpečne po povrchu stavby smerom dole.
 • Uzemňovač: Kovové prvky zahrabané v zemi, ktoré rozptýlia elektrický náboj do zeme.

Šanca, že pasívny bleskozvod zachytí blesk, je vysoká, no nie je to zaručené. Blesk má tendenciu udrieť do najbližšieho významného vodivého bodu, ktorým by mal byť práve hrot bleskozvodu. Účinnosť pasívneho bleskozvodu je závislá od jeho správnej inštalácie a údržby.

2. Aktívny bleskozvod

Tento typ bleskozvodu využíva elektronický systém na detekciu elektrických polí, ktoré sprevádzajú vznik blesku. Aktívne bleskozvody sú považované za efektívnejšie pri ochrane veľkých a komplexných štruktúr.

Oproti pasívnym bleskozvodom majú aktívne bleskozvody schopnosť “predvídať” udrieť blesku a aktivovať systém ešte pred jeho vznikom.

Aktivny bleskozvod ochrana pred bleskom
Zdroj foto: bmelektro.sk

Systém aktívneho bleskozvodu zahŕňa:

 • Ionizačný hrot: Tento hrot generuje ionizačné pole, ktoré sa snaží vytvoriť vodivú cestu do atmosféry.
 • Detektor blesku: Snímač, ktorý monitoruje elektrické pole okolo a aktivuje ionizačný hrot v prípade potreby.
 • Odvádzač a uzemňovač: Podobne ako u pasívneho bleskozvodu, aj tu sú potrebné tieto komponenty na bezpečné odvedenie elektrického prúdu do zeme.

Účinnosť aktívneho bleskozvodu je teoreticky vyššia, pretože by mal byť schopný “pripraviť cestu” pre elektrický výboj, čím zvyšuje šancu na zachytenie blesku.

3. Systém vnútorného odpudzovania

Tento systém je zameraný na ochranu elektronických zariadení vo vnútri budovy prostredníctvom suppressorov prepätia (tlmič prepätia) a izolovaných vodivých ciest.

Tento typ bleskozvodu nie je primárne určený na ochranu exteriéru budovy, ale skôr na ochranu elektronických zariadení vo vnútri.

Systém vnútorného odpudzovania
Zdroj foto: lsp.global/sk

Systém vnútorného odpudzovania zahŕňa:

 • Suppressory prepätia: Tieto zariadenia sú inštalované v elektrickej sieti budovy a majú za úlohu chrániť elektroniku pred prepätím, ktoré môže byť spôsobené bleskom.
 • Izolované vodivé cesty: Elektrické inštalácie sú vybudované tak, aby minimalizovali možnosť prenikania prepätia z vonkajšieho zdroja do vnútorných obvodov.

Tento typ ochrany je dobrým doplnkom k tradičnému bleskozvodu, najmä v prípade, že v budove sú dôležité a citlivé elektronické zariadenia.

Pokiaľ ide o šancu zachytenia blesku, tá závisí od mnohých faktorov vrátane geografickej polohy, miestnej klímy a samotnej konštrukcie bleskozvodu. V praxi je však dôležité poznamenať, že žiadny bleskozvod nemôže poskytnúť 100% záruku ochrany, ale môže výrazne znížiť riziko poškodenia štruktúry alebo zariadení v budove.

Aký je to základový uzemňovač?

Tento uzemňovač pozostáva z vodičov (bežne oceľových tyčí, prútov alebo pásov), ktoré sú umiestnené v základoch stavby a sú spojené s armovacou oceľou základovej konštrukcie. Tento systém umožňuje vytvorenie elektricky vodivého spojenia medzi bleskozvodom a zemou, čo zabezpečuje efektívne rozloženie elektrického náboja blesku do zeme a minimalizuje riziko poškodenia konštrukcie.

Základový uzemňovač je často preferovaný z viacerých dôvodov:

 • Efektivita: Poskytuje veľkú uzemňovaciu plochu a tým zabezpečuje dobré rozptýlenie elektrického náboja do zeme.
 • Ochrana konštrukcie: Jeho integrácia do základov znamená, že uzemňovací systém je chránený pred poškodením a koróziou, čo zvyšuje jeho životnosť a spoľahlivosť.
 • Estetika: Základový uzemňovač je skrytý a neovplyvňuje vzhľad stavby.
 • Bezpečnosť: Uzemňovače sú menej prístupné, čo znižuje riziko poškodenia alebo zásahov.

Pri existujúcich stavbách sa však z dôvodu náročnosti a nákladov na integráciu do základov častejšie používajú externé uzemňovacie systémy, ktoré sa inštalujú na povrchu alebo v neveľkej hĺbke v okolí budovy.

Uzemnovac beskozvodu bleskov

Montáž a legislatíva

Pri novostavbách je v mnohých krajinách montáž bleskozvodov predpísaná zákonom, najmä pri budovách s vyšším rizikom úderu blesku (napr. vysoké budovy, stavby na vyvýšených miestach, atď.). V prípade Slovenska je nutné dodržiavať technické normy, ktoré sú založené na európskych predpisoch. Podľa STN EN 62305 je potrebné vybaviť bleskozvodom stavby s vyšším stupňom ohrozenia.

Výber bleskozvodu pri renovácii

Pri renovácii starého domu je dôležité zvážiť viacero aspektov – materiál stavby, jej polohu, výšku a geometriu strechy. Odborník na bleskozvody dokáže posúdiť, aký typ ochrany je pre danú budovu najvhodnejší. Pri starších domoch sa často musí systém bleskozvodu prispôsobiť existujúcim podmienkam.

Aké sú náklady?

Cena bleskozvodu závisí od mnohých faktorov, ako sú veľkosť a tvar domu, materiál strechy, typ zvoleného bleskozvodu a náročnosť montáže. Pre dom s rozmermi približne 10×10 metrov by sa cena pasívneho bleskozvodu mohla pohybovať v rozmedzí od niekoľkých stoviek do niekoľko tisíc eur. Je však dôležité nezabúdať, že cena by nemala byť jediným rozhodujúcim faktorom, keďže ide o investíciu do bezpečnosti.

Záverom, každá stavba vyžaduje individuálny prístup pri výbere a inštalácii bleskozvodu. Je odporúčané konzultovať s odborníkom, ktorý dokáže posúdiť riziká a odporučiť najvhodnejší typ ochrany pred bleskom.

Galéria

Foto: Shutterstock
Text: Redakcia

>> Zariaďte si domácnosť
podľa svojich predstáv TU <<

 

Komentáre