Between nabrezie

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Nové zelené námestie rozšíri nábrežie Dunaja, navrhli ho architekti z Between   

3/4


 

Between nabrezie

Architekti Between nabrezie

Architekti mali za úlohu v návrhu použiť dlhoveké druhy stromov s veľkými korunami, ktoré sú vhodné do mestského prostredia a odolné voči suchu a klimatickej zmene. Zdroj foto: WOAL