Správa budovy má vďaka digitalizácii ihneď k dispozícii záručné listy a históriu predchádzajúcich opráv.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Digitalizácia stavebníctva: budovy si povedia o pomoc a upozornia na plytvanie   

1/7


 

Správa budovy má vďaka digitalizácii ihneď k dispozícii záručné listy a históriu predchádzajúcich opráv.

Správa budovy má k dispozici dokumentaciu záručne listy

Správa budovy má vďaka digitalizácii ihneď k dispozícii záručné listy a históriu predchádzajúcich opráv.