Uzemnovac beskozvodu bleskov

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Aký bleskozvod je najvhodnejší? Druhy, montáž a legislatíva   

5/5


 

Uzemnovac beskozvodu bleskov

Uzemnovac beskozvodu bleskov

Kovové prvky zahrabané v zemi, ktoré rozptýlia elektrický náboj do zeme. Zdroj foto: Shutterstock