Vodarna Calpeda s nerezovym cerpadlom NGXM a tlakovou nadobou GWS

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Ako vybrať kvalitnú domácu vodáreň? Dôležité sú štyri otázky!   

3/4


 

Vodarna Calpeda s nerezovym cerpadlom NGXM a tlakovou nadobou GWS

Vodarna Calpeda s nerezovym cerpadlom NGXM a tlakovou nadobou GWS

Množstvo čerpanej vody je dôležité na určenie potrebného prietoku, ktorý sa označuje písmenom Q v jednotkách l/s, l/min alebo m³/hod. Ako ukazovateľ slúži počet osôb a účel využitia, čím stanovíte tzv. okamžitú spotrebu vody. Zdroj foto: pumpa.eu