Zdravotné riziká z elektrosmogu sú vysoké

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


O elektrosmoguZdravé bývanie

Zdravotné riziká z elektrosmogu sú vysoké

Zdravotné riziká z elektrosmogu, bolesti hlavy

Význam slova smog (angl.) sa dá preložiť ako „znečistenie“. Elektrosmog, s ktorým sa v našich príbytkoch ale aj v práci dennodenne stretávame, by mohol byť preložený ako „znečistenie elektrinou“. Čo všetko o elektrosmogu vieme? Aké sú jeho prejavy v našich príbytkoch? Možno sa proti elektrosmogu chrániť a ako?

Určité formy prirodzeného žiarenia sú na Zemi prítomné od jej vzniku a živé organizmy sa na takéto „žiarenia“ evolučne adaptovali. Ide napr. o prirodzené tepelné (infračervené) žiarenie, svetlo, slabé ultrafialové a aj rádioaktívne kozmické (gama) žiarenie. Človek však vo svojej histórii technického rozvoja (objavenie výroby el.energie…) však priniesol na Zem neprirodzené formy elektromagnetického žiarenia, na ktoré sa všetky živé organizmy nemali čas sa adaptovať. V priebehu 20. storočia sa environmentálne expozície zvyšovali umelo vytváranými  elektromagnetickými poľami v dôsledku postupnej elektrifikácie ľudských spoločenstiev.

Zdravotné riziká z elektrosmogu

Formy prejavu

Elektrosmog sa prirodzenými ľudskými zmyslami zistiť nedá a jeho dlhodobé pôsobenie na živé organizmy nemusí byť veľmi prospešné. Bolesti hlavy, stavy nepokoja, poruchy spánku, oslabenie schopnosti koncetrácie, premenlivosť chovania, pocity závratu, pocit byť pod napätím, pískanie v ušiach, náhle zhoršenie sluchu, podráždenosť ale aj prílišná hyperativita detí a ďalšie ťažkosti môžu byť dôsledkom dlhodobého  pôsobenia elektromagnetického vlnenia rôznej intenzty, teda elektrosmogu, na váš organizmus.

Zdravotné riziká z elektrosmogu

Podstata obáv

Elektromagnetické vlnenie v pásme frekvencií nižších, ako je frekvencia svetla, rezervovala príroda pre riadenie samovolných životných pochodov a u ľudí sa nevyvinuli žiadne zmyslové orgány pre ich vnímanie. Automatické životné procesy totiž pracujú najlepšie bez vedomého vnímania. Elektromagnetické impulzy z technických zdrojov sú presne v tom pásme, kde dochádza k regulácii nepodmienených životných funkcií a pochodov prirodzenými impulzami.Tieto sú „iniciované“ vyššou nervovou sústavou človeka a rôzne frekvencie umelého elektromagnetického žiarenia sú týmto narúšané a spôsobujú zdravotné ťažkosti.

Zdravotné riziká z elektrosmogu

Zdroje elektosmogu

Za posledných 30 rokov sa expozície elektromagnetickými poliami markantne zvýšili. Každý z nás je vystavený zmesi umelých elektrických a magnetických polí, a to tak doma, ako v zamestnaní alebo na dovolenke. Zdrojom sú verejné vysokonapäťové rozvody elektrickej energie, rozvody el. energie v stavbách, domáce elektrické a elektronické spotrebiče a všetky moderné počítačové a telekomunikačné bezdrôtové zariadenia aj tie čo sú na našich bytových domoch ale aj váš mobilný telefón! atď. Dnes je už nespornýcm faktom, že elektrické vedenia sú dlhodobo spájané so škodlivými účinkami na zdravie.

Zaujímavé: Geopatogénne zóny, čo s nimi?

Bohužiaľ, tieto asociácie potvrdené množstvom štúdií, sú z veľkej časti ignorované  po celom svete. Dôvodom sú „ekonomické“ dopady. Domnievať sa, že súčasné normy skutočne chránia zdravie obyvateľstva, je závažnou chybou. Na mieste je preto otázka, prečo sa zo strany vlád  viac netlačí na priemysel, aby investoval  viac do osvety, kedže technológie ktoré produkujú nízky elektrosmog existujú? Poznatkou je už dostatok a tak je čas na riešenia ako znížiť vplyv elektrosmogu na naše zdravie. V ďaľších príspevkoch vám poskytnem viac informácií o materiáloch a stavebných riešeniach, ktoré vám pomožu vybudovať vaše bývania s nízkym účinkom elektrosmogu.

I. Balaj
www.elektrosmog.voxo.eu

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné doplnky pre vaše zdravie
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre