Ako vybrať kvalitnú domácu vodáreň? Dôležité sú štyri otázky!

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


NovinkyStavbaTechnológie

Ako vybrať kvalitnú domácu vodáreň? Dôležité sú štyri otázky!

Ako vybrať kvalitnú domácu vodáreňVodarna pomaha zvysit tlak vody v dome

Domáce vodárne slúžia na zásobovanie pitnou alebo úžitkovou vodou v rodinných domoch, chalupách či na chatách. Skrátka všade tam, kde je v blízkosti studňa alebo vrt s vodou, ktorú treba priviesť do objektu. Vodáreň však môžu využívať aj domácnosti, ktoré sú napojené na vodovodný systém a riešia problém s nedostatočným tlakom vody. Ako však  vybrať kvalitnú vodáreň a čo pri jej výbere zohľadniť?

 

 

Pri výbere domácej vodárne je dobré poznať odpovede na štyri základné otázky:

  • Budete využívať vodu z vrtu, studne alebo vodovodného systému?
  • Ako ďaleko a hlboko je zdroj vody?
  • Koľko vody denne spotrebujete?
  • Potrebujete konštantný tlak?

Odkiaľ budete čerpať vodu?

Následne je kľúčový výber ideálneho typu domácej vodárne. Pokiaľ je výška medzi saním a hladinou vody menšia ako osem metrov (vrátane strát v ležatej časti sacieho potrubia), zvoľte vodáreň s povrchovým čerpadlom. V samotnej studni je umiestnený sací kôš so spätnou klapkou a prípadne aj ochrana pred suchobehom. „V opačnom prípade dajte prednosť vodárni s ponorným čerpadlom umiestneným v studni alebo vrte,“ radí Martin Křapa, obchodný riaditeľ spoločnosti Pumpa, ktorá sa na predaj čerpadiel a ich servis špecializuje viac ako 33 rokov.

PUMPA INOX LINE 4 VSE domáca vodáreň s elektronickou reguláciou

Kompletný set domácej vodárne sa skladá z čerpadla, tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. Pri poklese tlaku v sústave (napr. otvorením kohútika) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Tlaková nádoba (najčastejšie s objemom 60 – 80 l) zabraňuje častému spínaniu čerpadla. Pri nákupe sa riaďte predovšetkým objemom vody, ktorý v domácnosti spotrebujete. „Výkon domácej vodárne je vždy určený výkonom čerpadla a tlaková nádoba naň nemá vplyv,“ upozorňuje Martin Křapa.

Bolo by chybou domnievať sa, že podmienkou alebo predpokladom na nákup vodárne je čerpanie vody z vrtu alebo studne. Domácu vodáreň potrebujete aj v prípade, ak je váš rodinný dom napojený na vodovodný systém s nedostatočným tlakom. Práve vodáreň vo forme kompaktného automatu je zariadením, ktoré tlak z vodovodného systému posilní.

Množstvo vody a jej tlak

Množstvo čerpanej vody je dôležité na určenie potrebného prietoku, ktorý sa označuje písmenom Q v jednotkách l/s, l/min alebo m³/hod. Ako ukazovateľ slúži počet osôb a účel využitia, čím stanovíte tzv. okamžitú spotrebu vody. „Pri priemernom rodinnom dome ide zhruba o 2-3 kubíky za hodinu,“ hovorí Martin Křapa a dodáva, že tlak v najvzdialenejšom mieste odberu by mal byť minimálne 2,5 – 3 bary.

Tento tlak je ovplyvnený rôznymi filtračnými zariadeniami, armatúrami a predovšetkým hydraulickými stratami v potrubí, pričom rozdiely môžu byť vo výsledku až 1-2 bary. Hydraulické straty vypočítate tak, že spočítate všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pripočítate stratu 1 metra výškovo na každých 10 metrov dĺžky potrubia. Musíte tiež počítať s prevodom na iné veličiny – napríklad 10 metrov výšky zodpovedá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 MPa. Na určenie potrebného tlaku vody (MPa) v mieste spotreby tiež potrebujete poznať umiestnenie a typy spotrebičov v domácnosti.

Vodarna Calpeda s nerezovym cerpadlom NGXM a tlakovou nadobou GWS

Pokiaľ sa chystáte stavať alebo rekonštruovať rodinný dom alebo chalupu, máte príležitosť nadimenzovať si nielen čerpadlo, ale aj rozvody vody. Týmto krokom si zabezpečíte požadované množstvo vody, aj tlak v najvyššom bode odberu, napríklad v podkroví.

Konštantný tlak zabezpečia vodárne s frekvenčným meničom

Rodinné domy majú väčšinou premennú spotrebu vody, ale vyžadujú konštantný tlak. V dnešnej dobe sú pre ne jednoznačne najvhodnejším riešením domáce vodárne s frekvenčným meničom, ktorý nahrádza riešenie s tlakovým spínačom. V porovnaní s tradičnými spôsobmi dodávky vody navyše prinášajú nielen užívateľský komfort, ale hlavne úspory elektrickej energie 30 až 60 %, pretože pracujú len s výkonom potrebným pre daný okamih spotreby. K týmto vodárňam budete potrebovať malú tlakovú nádobu s objemom 2–8 l alebo si vyberte zariadenie, ktoré má tlakovú nádobu už integrovanú.

Atest na pitnú vodu

„Ak kupujete domácu vodáreň na zásobovanie pitnou vodou, vyberajte vždy model s atestom na pitnú vodu. Takto označené výrobky sú v súlade so zákonom o ochrane verejného zdravia. Výrobca, distribútor či dovozca vodární má podľa tohto zákona povinnosť pred uvedením produktu na trh overiť výluhovým testom, či vodáreň zodpovedá hygienickým požiadavkám. Ideálnym príkladom kvalitnej vodárne s atestom na pitnú vodu je vodáreň Calpeda s nerezovým čerpadlom NGXM a tlakovou nádobou GWS,“ radí Martin Křapa.

Schema domacej vodarny

V prípade, že kupujete domácu vodáreň s čerpadlom vo vrte, jedným z najpokročilejších riešení s atestom na pitnú vodu je set PUMPA inox line 4 VSE. Vďaka technológii permanentných magnetov ponúka špičkovú účinnosť motora, výborné konštrukčné vlastnosti a vysoký užívateľský komfort.

Na čo ešte prihliadať – ochrana pred chodom nasucho

Pri nedostatku vody v studni či vrte a v prípade, že máte nainštalovanú ochranu pred chodom nasucho, spínacie zariadenie čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. „Skrátka mu nedovolí zopnúť skôr, ako sa dosiahne dostatočné množstvo vody v studni či vrte. Ako ochranu pred chodom nasucho môžete použiť buď ponorné sondy, alebo plavákový spínač, ktorý môže byť súčasťou niektorých typov čerpadiel. Vodárne s frekvenčným meničom majú ochranu proti chodu nasucho už integrovaná v zariadení,“ dodáva Martin Křapa.

Foto: Pumpa.eu

>> Zariaďte si kúpeľňu podľa
vašich predstáv TU <<

 

Komentáre