Zmena klímy na Slovensku ako počasie ničí budovy a majetky

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Zmena klímy na Slovensku: ako počasie ničí budovy a majetky   

4/4


 

Zmena klímy na Slovensku ako počasie ničí budovy a majetky

Zmena klímy na Slovensku ako počasie ničí budovy a majetky

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev súčasnosti, ktorá ovplyvňuje celý svet. Na Slovensku sa prejavuje rastom priemerných teplôt vzduchu, zmenami zrážkového režimu, častejšími extrémnymi meteorologickými javmi a zhoršovaním kvality ovzdušia. Zdroj foto: Freepick