Zmena klímy na Slovensku: ako počasie ničí budovy a majetky

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Zdravé bývanie

Zmena klímy na Slovensku: ako počasie ničí budovy a majetky

Zmena klímy na Slovensku ako počasie ničí budovy a majetky

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev súčasnosti, ktorá ovplyvňuje celý svet. Na Slovensku sa prejavuje rastom priemerných teplôt vzduchu, zmenami zrážkového režimu, častejšími extrémnymi meteorologickými javmi a zhoršovaním kvality ovzdušia. Tieto zmeny majú negatívny dopad na ľudské životy, zdravie, životné prostredie, ale aj na budovy a majetky.

 

 

Ako sa mení klíma na Slovensku?

Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne otepľovanie môže prejaviť na našom území rastom priemerov teplôt vzduchu do roku 2075 o 2 až 4 °C. Zmena klímy sa prejavuje aj zmenami v zrážkovom režime. Podľa predpovedí sa môže do roku 2075 znížiť ročný úhrn zrážok o 5 až 10 %, pričom najväčší pokles sa očakáva v letnom období. Zároveň sa môže zvýšiť intenzita a frekvencia extrémnych zrážok, ktoré môžu spôsobiť povodne, eróziu pôdy a škody na infraštruktúre.

Zmena klímy tiež spôsobuje častejšie výskyt extrémnych meteorologických javov, ako sú suchá, búrky, horúčavy, veterné smršte, snehové kalamity alebo hmla.

Vedeli ste, že
v roku 2019 bola v Hurbanove  nameraná najvyššia teplota 40,3C a v tom istom roku najnižšia -35,2C v Oravskej Lesnej?

Zmena klímy má tiež vplyv na kvalitu ovzdušia na Slovensku. Podľa Európskej komisie je Slovensko jednou z krajín EÚ s najhoršou kvalitou ovzdušia pričom hlavnými zdrojmi znečistenia sú doprava, priemysel, energetika a domáce vykurovanie.

Ako počasie ničí budovy a majetky?

Zmena klímy a jej dôsledky predstavujú veľké riziko pre budovy a majetky na Slovensku. Podľa štúdie Poisťovne Generalli je Slovensko jednou z najviac ohrozených krajín Európy vzhľadom na škody spôsobené počasím. V rokoch 2000 až 2019 bolo na Slovensku poistených 1,2 milióna budov, z ktorých 17 % utrpelo škodu spôsobenú počasím. Celková výška škôd dosiahla 1,3 miliardy eur.

Zmena klímy povodne

Najčastejšie príčiny škôd na budovách a majetkoch sú:

Povodne: Sú to záplavy spôsobené nadmerným dažďom, topiacim sa snehom či ľadom. Povodne môžu zaplaviť domy, polia, cesty, mosty a inú infraštruktúru. Povodne sú najčastejšou prírodnou katastrofou na Slovensku a postihujú najmä južné a východné regióny. Napríklad v roku 2010 boli povodne na Slovensku považované za najhoršie za posledných 100 rokov. Zasiahli viac ako 300 obcí, zničili viac ako 1000 domov a spôsobili škody za viac ako 300 miliónov eur.

Vedeli ste, že
jedným z najdaždivejších miest na svete je ostrov Kauai na Havaji? Prší tam až 350 dní v roku.

Veterné smršte: Sú to silné nárazy vetra, ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť až 200 km/h. Veterné smršte môžu poškodiť strechy, okná, dvere, fasády, elektrické vedenia, stromy a iné predmety. Veterné smršte sú častým nebezpečenstvom najmä v horských a podhorských oblastiach. Napríklad v roku 2004 zasiahol Slovensko orkán Erwin, ktorý spôsobil škody za viac ako 200 miliónov eur. Orkán zničil viac ako 2 milióny kubických metrov dreva a poškodila viac ako 1000 domov.

Zmena klímy poziare

Požiare: Sú to nekontrolované horenia horľavých materiálov, ako sú drevo, papier, plasty alebo plyn. Požiare môžu vzniknúť náhodne alebo úmyselne a môžu spáliť domy, lesy, sklady a iné miesta. Požiare sú na Slovensku čoraz častejšie v dôsledku sucha, bleskov alebo ľudskej nedbanlivosti. Napríklad v roku 2018 bolo na Slovensku zaznamenaných viac ako 5000 požiarov, ktoré spôsobili škody za viac ako 20 miliónov eur. Najväčší požiar sa stal v Národnom parku Poloniny, kde zhorelo viac ako 1000 hektárov lesa.

Ako sa chrániť pred škodami na budovách a majetkoch?

Existujú rôzne spôsoby, ako sa chrániť pred škodami na budovách a majetkoch spôsobenými počasím. Niektoré z nich sú:

 • Zistiť, aké sú riziká živelných pohrôm v tvojej oblasti a sledovať pravidelne meteorologické informácie a varovania.
 • Zabezpečiť svoj dom proti poškodeniu vodou, vetrom, ohňom či otrasom. Napríklad môžeš použiť vodotesné materiály na strechu, pri oknách a dverách použiť tesniace pásky, silikón alebo iné materiály na vyplnenie medzier a otvorov. Vyčistiť a skontrolovať odkvapové žľaby aby nečistoty neblokovali vodu a nezatieklo dovnútra. Tak isto vyčistiť kanalizačnú výpusť pred domom. V prípade veľkej prívalovej vody sa odporúča postaviť bariéru okolo domu z piesku, kameňov či tehál. Odstrániť nebezpečné predmety a rastliny v blízkosti domu. Prívalový dážď môže spôsobiť padanie stromov, vetiev, elektrických vedení alebo iných predmetov, ktoré by mohli poškodiť dom alebo spôsobiť požiar. Zabezpečiť si hasiaci prístroj do domácnosti.
 • Vytvoriť si plán prípravy na živelné pohromy pre svoj dom a rodinu. Plán by mal obsahovať zoznam dôležitých kontaktov, dokumentov, liekov, potravín a vody na 2-3 dni, evakuačnú batožinu a vozidlo, miesto stretnutia s rodinou a priateľmi a pokyny pre zabezpečenie domu a majetku. Dajme si ruku na srdce, koľký z nás sa nad takýmto plánom naozaj niekedy zamysleli a majú ho?
 • Skontrolovať si poistenie svojho domu a majetku. Niektoré poisťovne ponúkajú špeciálne krytie pre živelné pohromy alebo ich možno dokúpiť ako doplnkové poistenie. Je dobré si prečítať podmienky poistenia a vedieť, aké sú možnosti náhrady škody.
 • Zúčastniť sa na opatreniach na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy. Napríklad môžeš podporiť obnoviteľné zdroje energie, zlepšiť energetickú efektivitu svojho domu, znížiť emisie skleníkových plynov, recyklovať odpad, šetriť vodu, pestovať lokálne rastliny alebo sa zapojiť do environmentálnych iniciatív.

Záver

Zmena klímy je realitou, ktorej musíme čeliť. Na Slovensku sa prejavuje rôznymi spôsobmi, ktoré môžu ohroziť naše budovy a majetky. Je dôležité byť informovaný, pripravený a aktívny v boji proti zmene klímy. Len tak môžeme chrániť naše hodnoty a budúcnosť.

Galéria

Foto: Shutterstock, Freepick
Text: Redakcia

>> Porovnajte si poistenie
nehnuteľnosti a domácnosti TU <<

Komentáre (1)

 1. Dobrý deň,
  je to naozaj hrozné a čím dalej tým viac a viditelné.
  Les čo je blízko nás je každým rokom prazdnejší a prazdnejší. Keď sú prívalové dažde je zatopený a vietor zase vytrháva stromy.
  No nič dobré.
  Zaslúži si táto tema našu pozornosť a snahu napraviť to.

Komentáre