Archeo náušnice

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere   

1/4


 

Archeo náušnice

Archeo náušnice

O osídlení tejto lokality hovoria aj ďalšie nálezy, napríklad zlaté náušnice z hrobu, bronzový nôž či keramická misa s výzdobou. Zdroj foto: kosicenaokolo.sk