Archeo ozdobná misa

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere   

2/4


 

Archeo ozdobná misa

Archeo ozdobná misa

Zároveň sme ukončili archeologický prieskum v lokalite, ktorá bola najbohatšia na rôznorodé objavy od keramiky až po kostry. Zdroj foto: kosicenaokolo.sk