Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentStavebníctvo

Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere

Stavba košickej rýchlocesty napreduje

Výstavba košickej rýchlocesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany naberá na obrátkach. Na viacerých objektoch stavby aktuálne realizujeme budovanie násypov a niektoré násypy už frézujeme. V časti mokrade realizujeme odkop zeminy. Zároveň sme ukončili archeologický prieskum v lokalite, ktorá bola najbohatšia na rôznorodé objavy od keramiky až po kostry.

 

 

Mosty, ktoré na tomto úseku vyrastú, sú v rozostavanom štádiu. Zhotovujeme výstuž, debnenie, betonáž drieku pilierov či betonáž samotných pilierov. Na moste cez rieku Hornád realizujeme priebežný oporný múr, montáž tvárnic či zhotovenie debnenia. Okrem prác na mostoch sa realizujú aj obchádzkové trasy.

Čo odhalil archeologický prieskum pri stavbe rýchlocesty?

Najvzácnejším objavom je pohrebisko. Archeológovia sa domnievajú, že na území budúcej križovatky Košice – Krásna mohlo byť v minulosti sídlisko. V tejto lokalite našli až deväť hrobov. Okrem toho bola táto oblasť bohatá aj na keramické nálezy. O osídlení tejto lokality hovoria aj ďalšie nálezy, napríklad zlaté náušnice z hrobu, bronzový nôž či keramická misa s výzdobou.

Archeo ozdobná misa

Čo budeme robiť v nasledujúcom období?

Naďalej budú prebiehať práce na archeologickom prieskume, avšak iba v menej historicky zaujímavých lokalitách. Takisto budeme pokračovať v budovaní násypov, v sanácii, vo frézovaní a v navážke kameniva. Očakávame realizáciu ostrých prepojov na plynárenských a vodárenských stavebných objektoch. Na mostných objektoch sa budú zhotovovať debnenia, výstuže a betonáž podkladového betónu, základov drieku piliera, betonáž opory a krídla či montáž skruže nosnej konštrukcie.

Zdroj foto: kosicenaokolo.sk
Text: kosicenaokolo.sk

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre