Cesta k zlepšeniu tuzemského stavebníctva je digitalizácia

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Ivan Petráš: Cesta k zlepšeniu tuzemského stavebníctva je digitalizácia   

1/2


 

Cesta k zlepšeniu tuzemského stavebníctva je digitalizácia

Cesta k zlepšeniu tuzemského stavebníctva je digitalizácia

Ako dospieť k systémovým zmenám, ktoré stavebný sektor v tuzemsku znovu naštartujú? Jedným zo základných pilierov je osveta a zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti nielen medzi pracovníkmi v stavebníctve, ale aj samotnými úradníkmi. Zdroj foto: PlanRadar