Ivan Petráš: Cesta k zlepšeniu tuzemského stavebníctva je digitalizácia

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentStavebníctvo

Ivan Petráš: Cesta k zlepšeniu tuzemského stavebníctva je digitalizácia

Ivan Petráš, expert spoločnosti PlanRadar, odborníka na digitalizáciu procesov stavebníctva a realitných projektoch

Stavebníctvo na Slovensku zaznamenalo na začiatku roka 2024 výrazný prepad stavebníctva, najväčší za posledných 21 mesiacov.

Ako vyzerá stavebníctvo na Slovensku

Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahol objem stavebných prác v januári len 393,9 milióna eur, čo znamená medziročné zníženie o 10 %. Tento negatívny trend bol spôsobený najmä poklesom množstva nových projektov a spomalením prác na inžinierskych stavbách a výstavbe celkovo. Navyše produkcia slovenských stavebných firiem v zahraničí sa znížila o štvrtinu. Otázka teda znie, čo s tým?

 

 

Jedným z potenciálnych riešení je digitalizácia odboru. Tá prináša množstvo výhod: zvýšenie efektivity, zníženie nákladov, zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi zúčastnenými stranami a tiež optimalizáciu procesov v stavebníctve. Popíšme si nižšie, akými spôsobmi je možné digitalizáciu skutočne optimálne využívať a ako vyzerá taká prax v tuzemsku.

Krok číslo jedna – zlepšenie povoľovacích procesov

Slovenské stavebníctvo dlhodobo stagnuje, čo je zrejmé nielen z prepadu stavebnej produkcie za posledné mesiace, ale aj z faktu, že sa jeho podiel na HDP krajiny za posledné tri roky znížil zo 7 na iba 5,5 %. Implementácia digitálnych technológií pri výstavbe a správe nehnuteľností je zásadná, avšak najprv je potrebné s realizáciou projektu vôbec začať.

Z aktuálnych dokumentov odborových asociácií (ako je napr. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) vidíme, že problémy nastávajú hneď v začiatkoch. Ide o prakticky nulovú digitalizáciu – a tým pádom zdĺhavé, netransparentné a komplikované stavebné konanie. Oporou by v tomto smere bolo zavedenie jasných smerníc. Tým by sa otvorila cesta pre efektívnejšiu implementáciu nových technológií. Stavebným profesionálom chýba jednotný legislatívny rámec a sú nespokojní s tým, že sa Slovensko v rozvoji stavebníctva dostáva na európsky chvost.

Systémové kroky a vzdelávanie

Ako dospieť k systémovým zmenám, ktoré stavebný sektor v tuzemsku znovu naštartujú? Jedným zo základných pilierov je osveta a zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti nielen medzi pracovníkmi v stavebníctve, ale aj samotnými úradníkmi. Dostupných vzdelávacích programov a kurzov k tematike digitalizácie a inovatívnych technológií je dostatok. Zvládnutie týchto technológií môže významne prispieť k modernizácii odvetvia. Teraz ide len o to, aby sa aktéri stavebného trhu systémových zmien nebáli. Sektor totiž patrí v celej ekonomike medzi dlhodobo najkonzervatívnejší.

Cesta k zlepšeniu tuzemského stavebníctva je digitalizácia

Ako začať s digitalizáciou? Stavte na zdieľanie dát

Firmy sa však nemusia spoliehať iba na nadriadené inštitúcie a s digitalizáciou vyčkávať. Mnohé opatrenia môžu prijať už teraz. Za zmienku stojí digitálne zdieľanie dát počas výstavby aj následnej správy nehnuteľnosti, ktoré má kľúčovú funkciu v úspešnej digitalizácii, a pritom sa ľahko zavádza do praxe. Tento proces totiž nevyžaduje rozsiahle technologické znalosti a môže byť zavedený prostredníctvom dostupných cloudových platforiem a nástrojov pre správu dát, akými je napr. PlanRadar.

Efektívna správa a zdieľanie dát v reálnom čase umožňuje lepšiu koordináciu medzi všetkými účastníkmi projektu a vedie k rýchlejšiemu a presnejšiemu rozhodovaniu, znižovaniu počtu vád a nedorobkov počas výstavby a lepšiemu využívaniu zdrojov. Tento krok je tiež vstupnou bránou k ďalším aspektom digitalizácie, ako je integrácia pokročilých analytických nástrojov a automatizácia procesov, ktoré môžu ďalej zefektívniť prácu v stavebníctve. Zdieľanie dát je ľahko prístupný a efektívny spôsob, ako sa posunúť smerom k modernizácii a inovácii v odbore, a predstavuje základný kameň pre budúce digitalizačné iniciatívy v každej stavebnej firme.

Digitalizácia ako cesta k oživeniu slovenského stavebníctva

Tuzemské stavebníctvo síce v súčasnej dobe čelí prepadu, avšak digitalizácia procesov má potenciál priniesť významné pozitívne zmeny. Využitie digitálnych nástrojov by malo byť prioritou pre všetky zainteresované strany – od vládnych inštitúcií až po súkromné podniky. Prijatím nevyhnutných opatrení môže Slovensko efektívne zvrátiť negatívny trend a nastaviť smer k dynamickému a udržateľnému rastu stavebného sektora.

O autorovi:

Ivan Petráš je absolventom City University of Seattle v Kanade v odbore Ekonomika a manažment. V technologickej spoločnosti PlanRadar, ktorá je nadnárodným poskytovateľom softvéru pre digitálnu dokumentáciu a komunikáciu v stavebnom priemysle, pôsobí ako dlhodobý konzultant.

Foto: Planradar
Text: crestcom.cz

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre