Cezhraničná spolupráca zabezpečí spoľahlivé dodávky elektriny

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Cezhraničná spolupráca zabezpečí spoľahlivé dodávky elektriny   

1/4


 

Cezhraničná spolupráca zabezpečí spoľahlivé dodávky elektriny

Cezhraničná spolupráca zabezpečí spoľahlivé dodávky elektriny

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce je posilnenie integrácie trhu s elektrinou v oboch krajinách, zvýšenie konkurencieschopnosti v regióne a zaistenie bezpečných, vysokokvalitných a spoľahlivých dodávok elektriny. Zdroj foto: Acon