Stabilná distribúcia elektriny pri havarijných stavoch

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Cezhraničná spolupráca zabezpečí spoľahlivé dodávky elektriny   

2/4


 

Stabilná distribúcia elektriny pri havarijných stavoch

Stabilná distribúcia elektriny pri havarijných stavoch

Okolo Hodonína bolo postavených alebo modernizovaných 114 distribučných trafostaníc. „V rámci prepojenia Holíča a Hodonína sme vybudovali 45 kilometrov nových optických liniek a do konca projektu pribudne ďalších 17 kilometrov. Zdroj foto: Acon