Dron DODO Rossmann

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: DODO a Rossmann v Maďarsku testujú možnosti doručovania zásielok pomocou dronov   

3/5


 

Dron DODO Rossmann

Dron DODO Rossmann dorucenie dronom

Trasa bola vybraná tak, aby dron prekonal pomerne dlhú vzdialenosť a rozmanitý geografický terén v rámci prípravy na rôznorodosť budúcich dodávok leteckou cestou. Zdroj foto: Dodo