DODO a Rossmann v Maďarsku testujú možnosti doručovania zásielok pomocou dronov

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Doprava a prepravaLogistikaVideo

DODO a Rossmann v Maďarsku testujú možnosti doručovania zásielok pomocou dronov

Doručovania zásielok pomocou dronov

Technologicko-logistická spoločnosť DODO, ktorá zaisťuje logistiku v rámci tzv. poslednej míle, začala v Maďarsku spoločne so sieťou drogérií Rossmann pilotný projekt doručovania objednávok do domácností pomocou dronov. Prvý skúšobný let v rámci prípravy na doručovanie zásielok odštartoval z predajne Rossmann v nákupnom centre Savoya Park v maďarskej Budapešti. Trasa bola vybraná tak, aby dron prekonal pomerne dlhú vzdialenosť a rozmanitý geografický terén v rámci prípravy na rôznorodosť budúcich dodávok leteckou cestou. Miesto štartu a cieľ doručenia od seba boli vzdialené 15 kilometrov, pričom celková trasa bola predĺžená preletom dronu cez rieku Dunaj. Výslednú vzdialenosť, vrátane vzletu a pristátia, dron prekonal za 14 minút.

 

 

V prvej fáze skúšobnej prevádzky DODO a Rossmann testujú, ako rýchlo je možné objednávky pomocou dronov doručiť pri zaistení stopercentne bezpečných podmienok. Práve na tento účel bol vykonaný skúšobný let, pri ktorom sa okrem iného hodnotila aj doba potrebná na umiestnenie balíka na dron a na odlet a dosadnutie. Cieľom pilotného letu bolo predovšetkým zmerať čas potrebný pre jednotlivé fázy doručovania, preto počas neho zatiaľ neboli doručované reálne zásielky.

Bezpečné doručenie za pár minút, bez ohľadu na cestnú premávku

Osobitná pozornosť bola venovaná najmä vytvoreniu bezpečných podmienok pre letecké doručovanie, kľúčová preto bola simulácia zdvihnutia zásielky do vzduchu. Celý proces, od umiestnenia a zaistenia doručovacej schránky, pristávacieho a vzletového manévru až po samotný let na miesto doručenia, trval celkom 14 minút, pričom dron letel priemernou rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu, vo výške medzi 20 a 50 metrami. Pretože hmotnosť potenciálne doručovaného balíka nemá významný vplyv na rýchlosť letu dronu, výsledky simulácie sa dajú z pohľadu parametrov letu považovať za presné.

Dron DODO Rossmann dorucenie dronom

Využívanie dronov v tejto chvíli podlieha prísnym predpisom tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Vzhľadom na povahu činnosti tejto pilotnej prevádzky a vzletovej hmotnosti spadá projekt pod osobitnú kategóriu prevádzky, ktorá vyžaduje príslušné regulačné povolenie.

„Pre DODO idú múdra logistika a inovácia ruka v ruke. Neustále hľadáme nové spôsoby, ako skrátiť dobu doručenia a znížiť dopad logistiky na životné prostredie, preto chceme byť maximálne pripravení na moment, keď miestna legislatíva povolí aj doručovanie s pomocou dronov. Hoci niektoré americké firmy už dnes túto službu ponúkajú av niektorých častiach USA pomaly rozširujú, miestne regulácie podobné aktivity zatiaľ v komerčnej sfére neumožňujú. Veríme, že realizáciou podobných pilotných projektov môžeme prispieť k tomu, že sa aj u nás tento spôsob doručovania raz stane bežnou súčasťou ponuky doručovacích služieb,“ komentuje Peter Menky, komerčný riaditeľ spoločnosti DODO.

Testy budú pokračovať

DODO v spolupráci s firmou Rossmann plánuje pokračovať. V rámci vývoja doručovania s pomocou dronov najprv vyhodnotia výsledky prvých testov, av ďalšej fáze pilotného projektu majú obe spoločnosti ambíciu uskutočniť ďalší skúšobný let, počas ktorého dron doručí zásielku medzi východiskovým a cieľovým bodom.

„Rossmann je najdynamickejšie sa rozvíjajúcim reťazcom drogérií a parfumérií v Maďarsku. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme dokázali držať krok s našimi zákazníkmi a chceme sa preto držať na čele aj pri testovaní a nastavovaní nových trendov. Veríme, že doručovanie pomocou dronov bude jedným z kľúčových riešení budúcnosti v e-commerce, ktoré dokáže uspokojiť aj požiadavky najnáročnejších zákazníkov. Spoločnosť DODO vnímame ako spoľahlivého partnera, ktorý nám pomôže tento spôsob doručovania zákazníkom ponúknuť hneď, ako to bude možné,“ dodáva Ádám Fürjes, marketingový manažér skupiny Rossmann Hungary Ltd.

Spoločnosť DODO vždy usilovala o udržateľnosť znižovaním ekologickej stopy svojich dodávok a zavedenie doručovania aj s pomocou dronov by v tejto oblasti predstavovalo významný krok vpred. Týmto spôsobom bude možné vyhnúť sa dopravným zápcham a ďalším faktorom, ktoré zvyšujú vplyv doručovania na životné prostredie aj na kvalitu života v mestách. Okrem Maďarska by sa získané skúsenosti mohli do budúcnosti uplatniť aj v ďalších krajinách, kde DODO pôsobí, vrátane Českej republiky.

Maďarsko si spoločnosť DODO pre svoju pilotnú prevádzku vybrala aj z toho dôvodu, že sa tu podobný test doposiaľ neuskutočnil. Pre firmu sa navyše jedná o dôležitý trh, kde sa jej dlhodobo darí. Len za posledný rok tu objem objednávok vzrástol o 150 % kuriéri v 35 maďarských mestách zaisťujú logistiku okrem reťazca drogérií Rossmann aj napríklad pre maďarský Hervis či sieť lekární Benu. Pilotné testovanie dronov pritom nie je prvou skúšobnou prevádzkou, ktorá má DODO v Maďarsku už za sebou – v minulosti už spoločnosť napríklad s pomocou elektrických vodných skútrov bezemisne doručovala jedlo jachtárom na jazere Balaton.

Zdroj foto: DODO
Text: DODO

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre