Nespravna Montaz

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Prečo montujeme okná stále chybne? Pretože montáž „na penu“ je lacná?! Plesne v okolí okien.   

2/9


 

Nespravna Montaz