Spravodlivejšie prerozdelenie nákladov na teplo

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTZBVykurovanie

Spravodlivejšie prerozdelenie nákladov na teplo

Spravodlivejšie prerozdelenie nákladov na teplo

Od začiatku kalendárneho roku 2023 začala platiť Vyhláška č. 503/2022 o rozpočítavaní nákladov na dodané teplo na vykurovanie a teplú vodu, ktorá by mala zaistiť spravodlivejší spôsob rozúčtovania v bytových domoch. Najväčšie zmeny sa podľa odborníkov budú týkať vlastníkov neobývaných bytov a tých, ktorí cez zimu nekúria a nechávajú sa „vykurovať“ od susedov. Títo vlastníci môžu byť na jar nemilo prekvapení. Nové podmienky sa prvýkrát premietnu do vyúčtovania za energie práve v tomto roku.

 

 

Legislatívna novinka sa dotkne takmer všetkých slovenských domácností. Hlavným cieľom novej vyhlášky je zaistiť spravodlivejšie rozpočítavanie nákladov na teplo na vykurovanie a teplú vodu. Bytový dom treba vnímať ako jeden celok. Náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdeľujú do dvoch zložiek – základná a spotrebná. Predchádzajúca vyhláška odporúčala pomer 60 % základná zložka a 40 % spotrebná zložka . „Vlastníci bytov sa však mohli dohodnúť inak a pomer týchto dvoch zložiek zmeniť. Výnimkou často nebola ani nula na strane základnej zložky,“ tvrdí Jana Majeríková Bullová, vedúca oddelenia rozpočítavania spoločnosti Enbra.

Nesprávne stanovený pomer zložiek spôsoboval výrazné rozdiely v platbách pre jednotlivých byty. V objekte vznikajú výrazné prestupy tepla cez steny. Vlastníci, ktorí vykurovali svoj byt v priebehu celého roku, tak zaplatili za energie často päť- až desaťkrát viac než tí, ktorí nechali svoje termostatické hlavice na najnižšom bode, aby ušetrili. To sa teraz zmení. „Nové pravidlá nastavili základnú zložku na minimálnu hodnotu 30 percent.

Okrem toho hovorí, že byt s najvyšším nákladom na m2 smie platiť maximálne dva a pol násobok bytu, kde sú, naopak, náklady na m2 na vykurovanie najnižšie. Ak to tak nebude, podiel základnej a spotrebnej zložky sa musí prehodnotiť a celé náklady sa znovu prepočítajú,“ vysvetľuje Majeríková Bullová.

Smart aplikacia na merac

Kto ušetrí a prerobí?

Vyúčtovanie podľa nových podmienok v praxi znamená, že medziročne nižší účet za energie nájdu na jar v schránke tí, ktorí poctivo a pravidelne kúrili počas celej jesene a zimy. „Systém je pre väčšinu používateľov spravodlivejší a snaží sa ochrániť aktívne byty, v ktorých sa väčšinu roku býva a priebežne kúri.,“ hovorí Majeríková Bullová.

Vyhláška má podľa nej za cieľ hlavne zamedziť obrovským rozdielom v platbách za teplo, ktoré boli v rámci jedného bytového domu v niektorých prípadoch až desaťnásobné. Logicky najviac by potom ušetrili tie jednotky, ktoré sú na poschodí vsunuté medzi dva byty a majú len okrajovú časť bytu blízko vonkajšieho plášťa domu.

Nové podmienky pre rozpočítavanie sa, naopak, v negatívnom slova zmysle dotknú hlavne vlastníkov neobývaných jednotiek, ktoré boli napríklad kúpené ako investičné byty a dlhodobo v nich nikto nebýva a nekúri. Tieto byty takto znevýhodňovali okolité byty v ktorých sa vykuruje. „Je to prirodzené. Ak by títo ľudia žili v rodinnom dome, podobnú vec by si nikdy nedovolili. Podľa našich odhadov môžu po prepočte na meter štvorcový zaplatiť až dvakrát toľko.

Naopak, poctiví používatelia by sa mohli dočkať zníženia svojich nákladov na vykurovanie o viac než štvrtinu,“ odhaduje Majeríková Bullová a pripomína, že na rozpočítavaní nákladov za dodané teplo sa po novom budú finančne podieľať aj byty, ktoré sú úplne odpojené od centrálneho zdroja tepla v objekte.

Kotolna na vykurovanie

Očakáva sa zvýšený počet reklamácií

Prechod na nové podmienky rozpočítavania môže byť pre mnohých Slovákov náročný a prekvapivý. V ideálnom prípade preto mali byť počas vlaňajšieho roku informovaní o zmene podmienok pre výpočet rozpočítavania, ako konkrétne sa môže vyhláška premietnuť do platieb za energie, a prípadne mali dostať informáciu o novej výške zálohovej platby za teplo. „Niektoré správcovské spoločnosti toto urobili počas vlaňajšieho kalendárneho roku.

Netýka sa to ani zďaleka všetkých, a preto bude veľa domácností v máji 2024 nepríjemne prekvapených. Takže očakávame, zvýšený počet reklamácii a dotazov,“ predpovedá Majeríková Bullová.

Foto: Shutterstock
Text: Enbra

>> Všetko pre ekologické
vykurovanie nájdete TU <<

 

Komentáre