Optimalizacia vyuzitia bran svetiel a energií GLP

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Digitalizácia stavebníctva: budovy si povedia o pomoc a upozornia na plytvanie   

4/7


 

Optimalizacia vyuzitia bran svetiel a energií GLP

Optimalizacia vyuzitia bran svetiel a energií GLP, Digitalizácia stavebníctva

Digitálne riadenie prostredníctvom inteligentných senzorov a meradiel pomáha v priemyselných areáloch znižovať prevádzkové náklady. Analýza dát umožňuje optimalizovať spotrebu tepla a energií, čo znižuje prevádzkové náklady až o 20 %. Zdroj foto: GLP Czech Republic