Pani Cheryl Merchant, generálna riaditeľka TACO Family of Companies

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Taconova rozširuje výrobnú kapacitu v Českej republike   

4/4


 

Pani Cheryl Merchant, generálna riaditeľka TACO Family of Companies

Pani Cheryl Merchant, generálna riaditeľka TACO Family of Companies

Pani Cheryl Merchant, generálna riaditeľka TACO Family of Companies, blahoželá a ďakuje pánovi Martinovi Markovi, konateľovi a výkonnému riaditeľovi spoločnosti Taconova Production s.r.o., za úspešné dokončenie nového výrobného závodu v Boršove 17. apríla 2024. Zdroj foto: Taconova Group AG