Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Siemens Healthineers presúva výrobu ultrazvukových prístrojov na Slovensko   

4/4


 

Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

Siemens Healthineers presúva výrobu ultrazvukových prístrojov na Slovensko

. Spoločnosť Siemens Healthineers presúva z Ázie do rozšírených priestorov areálu Panattoni Park Košice Airport výrobu inovatívnych medicínskych zariadení. Foto zdroj: Siemens Healthineers