Siemens Healthineers presúva výrobu ultrazvukových prístrojov na Slovensko

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistika

Siemens Healthineers presúva výrobu ultrazvukových prístrojov na Slovensko

Siemens Healthineers presúva výrobu ultrazvukových prístrojov na Slovensko

Panattoni Park Košice Airport je tak plne obsadený. Najväčší priemyselný developer v Európe – spoločnosť Panattoni – spoločne s investorom Accolade oznamujú získanie ďalšieho renomovaného nájomcu. Spoločnosť Siemens Healthineers presúva z Ázie do rozšírených priestorov areálu Panattoni Park Košice Airport výrobu inovatívnych medicínskych zariadení. Priestory priemyselnej haly v Košiciach budú novému nájomcovi slúžiť aj pre účely moderného výskumu a vývoja.

 

 

Priemyselný a logistický hub Panattoni Park Košice Airport pozostávajúci z dvoch moderných a udržateľných hál, ktorých celková plocha je viac ako 36 000 štvorcových metrov patrí k najmodernejších budovám tohto typu. Siemens Healthineers bude na výrobu a montáž špičkových všeobecných zobrazovacích a kardiovaskulárnych ultrazvukových systémov používať 3 300 štvorcových metrov. Týmto sa kapacita areálu v Košiciach naplnila. Svedčí to o záujme svetových firiem zvučných mien podnikať s ohľadom na efektivitu, ale aj ekológiu.

Areál Panattoni Park Košice Airport má ideálnu polohu neďaleko medzinárodného letiska pre jednoduchú leteckú prepravu. Zároveň je situovaný v blízkosti hlavných cestných tepien do susedných krajín. Práve Siemens Healthineers plánuje maximálne využívať pozemnú dopravu v rámci Európy namiesto leteckej, vďaka čomu sa zníži ich produkcia emisií CO2 o viac ako 90%.

Ďalšie zníženie emisií nájomcovia v tomto a aj iných priemyselných huboch Panattoni dosahujú tým, že operujú v moderných a udržateľných budovách stavaných v štandardne BREEAM Excellent. Táto certifikácia zaručuje šetrnosť k životnému prostrediu, maximálnu mieru energetickej sebestačnosti, nadštandardné pracovné podmienky pre zamestnancov a celkovú mieru udržateľnosti celého objektu.

Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

„Som rád, že Siemens Healthineers sa po úspešných aktivitách v meste Košice v iných oblastiach – hlavne IT – rozhodol rozšíriť svoje pôsobenie aj o výrobu tak špeciálnych produktov ako sú medicínske ultrazvukové prístroje. Teší ma to o to viac, že si pre tento projekt vybrali priestory, ktoré sme v tomto regióne priniesli na trh práve my. Čím sme potvrdili, že naše budovy sú určené nielen pre logistiku, ale aj pre výrobu sofistikovaných zariadení,“ hovorí Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni pre Slovensko.

„Spoločnosť Siemens Healthineers je špičkou v obore výroby zdravotníckych technológií a v nových priestoroch bude nielen vyrábať ich najnovšie ultrazvukové prístroje, ale zapodievať sa aj ďalším vývojom a výskumom. Od toho sa odvíjali aj požiadavky na nadštandardne precíznu podobu prenajímaných priestorov, ktoré pre nás boli zaujímavou výzvou s ohľadom na to, že oblasť zdravotníctva dlhodobo zaberá v našom portfóliu významné miesto,“ zdôraznil Milan Kratina, CEO Accolade.

Podľa neho ide tiež o ukážkový príklad toho, ako do istej miery nesúvisiace trendy približovania výroby koncovým odberateľom a znižovanie uhlíkovej stopy vedú k rovnakému výsledku – k dopytu po priestoroch a pracovnej sile pre v Európe vyrábané produkty. Siemens Healthineers sa do moderných budov v spomínanom areáli na Slovensku rozhodol presťahovať produkciou svojich ultrazvukových prístrojov z Ázie.

Pre spoločnosť bola zásadná praktická poloha logistického parku v Košiciach. Snahou je rozšíriť už existujúci košický vývojový tým o ďalšie desiatky pracovných pozícií ako vo výrobe, tak aj administratíve a výskume a firma tým prispeje ku ekonomickému rozvoju regiónu.

Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

„Ultrazvukové prístroje predstavujú rýchlo sa rozvíjajúci biznis a predajné cykly sú oveľa rýchlejšie ako pri niektorých iných produktoch v rámci ponuky Siemens Healthineers. Tým, že budeme mať centrálne umiestnenú výrobu v Európe, budeme môcť naše ultrazvukové prístroje prinášať našim zákazníkom v rámci EMEA rýchlejšie,“ dodáva Ajay Gannerkote, prezident divízie Ultrasound Siemens Healthineers.

Panattoni Park Košice Airport týmto naplnil svoje kapacity a okrem Siemens Healthineers patria ku prenajímateľom tohto logistického centra aj firmy ako GreenPharm, PKZ Logistics alebo Medical Group SK a.s., člen skupiny Dr.Max Holding, prevádzkovateľa najväčšej siete lekární Dr.Max na Slovensku.

Zdroj foto: Panattoni
Text: Panattoni

>> Vhodný nábytok pre váš
interiér TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre