Valaliky Industrial Park pri Košiciach

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Valaliky Industrial Park pri Košiciach napreduje s prípravou pozemku budúceho priemyselného parku   

2/2


 

Valaliky Industrial Park pri Košiciach

Valaliky Industrial Park napreduje s prípravou pozemku

Valaliky Industrial Park sa stane sídlom moderných trvalo udržateľných výrobných závodov, z ktorých prvým a najvýznamnejším bude automobilka Volvo. Foto zdroj: valaliky.eu