Overte si bezpečnostný stav starého komína, objavujú sa vám čierne alebo vlhké fľaky?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


KomínyStavbaZvislé konštrukcie

Overte si bezpečnostný stav starého komína, objavujú sa vám čierne alebo vlhké fľaky?

Overte si bezpečnostný stav starého komína

Túto otázku si kladu všetci, ktorých zastihla situácia, keď pri inštalácii modernejšieho zdroja tepla musia overiť bezpečnostný stav starého komína pre jeho ďalšie používanie alebo riešia jeho havarijný stav, ktorý sa často prejavuje čiernymi alebo vlhkými fľakmi.

V nedávnej dobe sa používali murované komínové telesa, bez vnútornej vložky alebo s azbestocementovou vnútornou vložkou či kameninovou, ak sa staval či rekonštruoval komín pri zavádzaní plynového vykurovania. Toto obdobie bolo cca pred 30 rokmi v čase plynofikácií obcí v tzv. svojpomocných „Akciách Z“. Stav takýchto komínov teda zodpovedá ich veku!

Overte si bezpečnostný stav starého komína, oprava
Ukážka klampiarskeho komína I. – bez revíznych dvierok, bez zberu kondenzátu.

V akom stave je komín

„Majitelia“ takýchto komínov musia mať na zreteli, že oba typy – vyššie spomínaných – komínov sú už technicky nevyhovujúce, sú na hranici (ak nie po) svojej životnosti a stávajú sa nebezpečnou konštrukciou z pohľadu požiarnej bezpečnosti.

Potrebu rekonštrukcie nám starý murovaný komín „oznámi“, napríklad prienikom spalín – dymu – do interiéru. Častým prejavom havarijného stavu býva vlhnutie komína v ochladzovanej časti na pôjde alebo podkroví, ktoré sa prejavuje zmenou farebnosti povrchu komína. Veľmi častým prejavom býva deštrukcia komínového ukončenia nadstrešnej časti – vrchné časti komína sa rozpadajú v dôsledku pôsobenia vlhkosti a poveternostných podmienok. Ani betónové dosky použité ako prekrytie – uzáver hlavy komína – nie sú večné. Betón zvetrá pod náporom prírody a dymu, ktorý vždy obsahuje CO2, pričom tento plyn spôsobuje karbonizáciu betónu.

Overte si bezpečnostný stav starého komína, oprava
Ukážka klampiarskeho komína II. – nitované spoje, neznámy kov a nedodržaný odstup od horľlavých časti stavby. Predložený certifikát na komín z prefabrikovaných dielcov.

Čo všetko je potrebné urobiť s komínom, aby ste doňho mohli pripojiť spotrebič „svojich snov“? To vám povedia odborníci pracujúci v oblasti komínov. Dôverujte osvedčeným firmám, ktoré v oblasti komínov pracujú už viac rokov. Dnes existuje veľa spoločností založených pred pár rokmi, ktoré v čase stavebného boomu hľadali možnosti uplatnenia, ich skúsenosti sú pre krátkosť času nedostačujúce. Aj zásahy na komíne nechajte na odborníkov. Aby ste získali aspoň základný prehľad, ako sa rozhodovať pri otázke rekonštrukcie komínov, ponúkame vám nasledujúce informácie.

V okolí komína cítiť dym a spaliny

Ak dôjde k tomuto javu a komín nie je omietnutý, je potrebné teleso komína obnoviť – vyškárovať – všetky horizontálne a vertikálne spojovacie škáry tvaroviek, z ktorých je komín postavený. Prácu zverte odborníkovi, pretože musí byť urobená dokonalo tak, aby každé miesto uniku spalín bolo vymazané kvalitnou maltou (baukléber z pár eur nie je vhodný). Ak sa jedná o teleso omietnuté, hľadanie miesta úniku spalín bude jednoduché. Prejaví sa začiernením okolia výfuku spalín. Riešením je obiť omietku v okolí praskliny až na tehlu, miesto praskliny precízne vyškárovať a následné omietnuť. Kominár vie, aký typ malty môže použiť, pretože obľúbené „bauklébery“ sú určené na iné práce – nie na stavanie či opravovanie komínov!

Neprehliadnite:
Aký komín? Ktorý je ten, čo potrebujem, pre môj dom?

V súvislosti s pravidelnými ročnými prehliadkami komínov musím povedať jednu poznámku: Pozor na túto skutočnosť! Kominár – revízny technik – má právo od vás požadovať aby komínové teleso v podkroví bolo omietnuté. Je to potrebné urobiť, pretože je to požiadavka z titulu bezpečnosti konštrukcie krovu proti prieniku iskier do podkrovia a aj kvôli „papierom“, keďže bez dokladu o vykonaní kontroly a revízie komína, napríklad neskolaudujete stavbu aj keď sa jedná o neobývané podkrovie. Oveľa horšie by však bolo, keby ste vďaka neomietnutému komínu spôsobili požiar vlastného domu. A ak nemáte doklad o pravidelnej revízii komína, poisťovňa vám neuhradí nič. Rada teda znie: Komín omietnuť a znížiť tak riziko požiaru.

Decht na stene, vlhké škvrny

V dnešnej dobe, podľa požiarnych aj hygienických predpisov, musí mať každé komínové teleso vnútornú vložku tepelne a dilatačné oddelenú od komínového plášťa. Ak takú vložku komínové teleso nemá, so zmenou pôvodne pripojeného spotrebiča (obvykle už inštalujeme oveľa kvalitnejší spotrebič, s nízkymi teplotami spalín, a preto oveľa efektívnejší) dochádza ku kondenzácií spalín v komínovom prieduchu. Takto vzniknutá vlhkosť nesteká po stenách tesnej vložky, ale vsakuje sa do starého komínového plášťa tvoreného klasickou plnou pálenou tehlou.

Nakoľko tehla má pórovitú štruktúru, decht tvoriaci sa z kondenzátu vsiakne do celej šírky tehál, vytvorí výkvety a fľaky na vonkajšom plášti komínového telesa. Prenikne aj do omietok a porucha sa prejavuje čiernou zapáchajúcou plochou. Ak máte postavený komín z dierovanej tehly (boli označované ako CDM), nemali byť použité na stavbu komína! Aj v prípade takéhoto komína je prejav dechtovania totožný ako v prípade komína z plnej tehly. Pre vlastnú bezpečnosť takýto komín nepoužívajte a ani neuvažujte nad jeho rekonštrukciou!!!

Ako pomôcť takému komínu?

Prvé, čo si musíme uvedomiť, žiaľ stále sa to zanedbáva, je fakt, že tehly sú nasiaknuté dechtom! Čo človeka neznalého veci napadne ako prvé (?!) – jednoduché – zamaľovať. Nepomôže. Druhým „dobrým“ nápadom je obiť omietku, troška obiť tehlu, nanovo omietnuť, omietku vylepšiť vodným sklom – tiež nepomôže! Po roku je fľak späť. Pýtate sa prečo? Decht je nasiaknutý v celej štruktúre muriva komína, a keďže komín ďalej používame, stále do muriva „vteká“ kondenzát a decht sa neustále obnovuje. Poslednou alternatívou je zbúrať cely komín a postaviť novy. Aký a ako? K tomu sa dostaneme neskôr.

Overte si bezpečnostný stav starého komína, oprava

Starý komín, nový spotrebič

Ak je staré komínové teleso v stave, kedy jeho povrch nie je poškodený, je kompletne omietnutý stačí už len splniť podmienku aktuálnej legislatívy. Komínové teleso musí byt viacvrstvové s vnútornou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa. S určitosťou možno povedať, že rozmery vnútorného prieduchu starého komína nebudú dostačujúce pre plánovaný spotrebič a inštaláciu nového dymovodu. Pre tento prípad je potrebne komínové teleso upraviť. Vnútorný otvor pre komínovú vložku je možné vyfrézovať. Komínová fréza v rukách odborníka umožní odobrať až 1/3 plášťa komína, teda tehly.

Neprehliadnite:
KOMBIAIR – rekuperačná jednotka pre zdravý spánok s certifikátom od PHI

Firma, ktorá vám takto upravuje komínové teleso by mala mať dostatok skúsenosti a hlavne by mala byť poistená pre prípad, že rotujúca hlava frézy poruší alebo až vyvalí kus komína a prach spolu so sadzami znepríjemnia bývanie na niekoľko nasledujúcich dni. Vy, ako užívateľ, musíte byť samozrejme na takúto možnosť tiež vnútorné pripravený. Nikto vám nevie a nemôže garantovať, že k takejto situácii nedôjde.

Overte si bezpečnostný stav starého komína, oprava

Po rozšírení prieduchu môže nasledovať vložkovanie komína. Ako vnútorná vložka sa v súčasnosti používa pevná nerezová rúra, najlepšie s hrúbkou steny 0,5 mm alebo 1 mm. Dajte si však pozor na lacné riešenie z hliníka, ktoré sa už nesmie používať! Rovnako nie je vhodné ani riešenie, kedy ako spoj slúži len jednoduché zasunutie rúry do rúry, bez systémového spoja. Zabezpečenie spoja nitmi tiež nie je dobré. Je to lacné, ale nie bezpečné riešenie. Netesný spoj totiž prepúšťa spaliny, a tým aj sadze mimo vložku. Stačí silný, hnaný dážď, ktorého kvapky stečú po rúre k miestu úniku sadzí a máme dechtujúci kondenzát.

O jeho následkoch sme si už písali v predchádzajúcich častiach článku. Ešte jedna poznámka: fréza môže spôsobiť aj prasklinu telesa a ak nám z netesného dymovodu uniká CO2, tak prasklinou vnikne do obytných izieb kadiaľ teleso komína prechádza. CO2 vzniká pri nedokonalom horení, nie je ho cítiť, a tak sa pri jeho vysokej koncentrácii môže stať to najhoršie!

Vyhnite sa

Tiež riešeniam, keď sa použijú ohybné flexovložky. Každý ohyb „slúži“ ako ideálne miesto na zachytenie sadzí alebo kondenzátu. Kondenzát rúru postupom času rozožerie. Sadze sú tiež nebezpečné, pri svojom vyhorení (v rúre sú teploty cca 1400 °C) zničia vnútornú vložku. A môžete znova vložkovať.

Dôverujte systémovým riešeniam, s overeným tesným spojom, na každý spoj  použite sponu v tvare objímky. Takto zostanú spaliny tam, kde majú byť. Prúdia vo vnútri komínovej vložky. A váš komín bude bezpečný nielen navonok, ale aj vo vnútri. Dôležité upozornenie: Aj medzi odborníkmi – kominármi – sa nájdu „čierne ovce“, ktoré vás presvedčia, aby ste sa rozhodli pre jednoduché a lacné riešenie, ktoré je nebezpečné. Presvedčia vás, že stačí tenká 0,4 mm hrubá vložka, že stačí spomínané jednoduché zasunutie a zabezpečenie 2 – 3 nitmi. Požadujte certifikáty a certifikovaný tovar – vopred. Nie až nakoniec, keď už je všetko vyplatené a namontované.

Predídete tým neskorším problémom. Na Slovensku sa v takýchto prípadoch veľmi často domáhame svojho práva, a ešte ťažšie získavame späť vyplatené peniaze za nekvalitnú prácu a nekvalitný materiál. Takisto, ak nájdete klampiara, ktorý vás presviedča, že jeho komín je dostačujúci, žiadajte certifikát. Overte si či to, čo vám ponúka môže byť (naozaj) zabudované do komína. Požiar domu nie je vôbec lacná záležitosť. Fotografie ukazujú práve taký prípad, kedy klampiar zneužil certifikát spoločnosti ponúkajúcej kvalitné komínové telesá a dodal „svoj“ výrobok. Každá komínová vložka od kvalitného výrobcu je označená, jej pôvod sa dá zistiť a stačí jeden telefonát výrobcovi, kde zistíte, čo kupujete.

Nový komín

Keď nevyhovuje starý, pomôže nový

Ak teda nechcete opravovať a upravovať starý komín vložkovaním a dispozícia domu či umiestnenie spotrebiča to umožňuje, môžete postaviť nové komínové teleso. Je niekoľko možnosti voľby: použiť trojvrstvový komín s tvárnicami z betónu a tepelne izolovanou  keramickou vložkou. Ide o výhodné riešenie, vďaka životnosti a odolnosti vložky aj pri vysokých teplotách spalín. Použitie certifikátom overenej kvality keramickej vložky vám zaručí bezpečnosť aj kvalitu bývania na dlhé roky. Aj tu si však dajte pozor na to, čo vám dodávateľ ponúka. Dôkladne porovnávajte, lebo tvrdenie, že ich výrobok je vlastne to isté, čo ponuka líder na trhu, je často hrubým zavádzaním.

Nový komín

Napríklad tvrdenie, že komín je certifikovaný – áno, môže byť, ale len na suchú prevádzku, preto môže nastať veľký problém, ak bude v komíne vznikať kondenzát od spalín kondenzačného kotla a vložka je certifikovaná na iný typ vlhkosti a táto spôsobuje problémy. Vlhkosť bude vnikať do komína cez komínovú hlavu nad strechou, a tak sa bude tvoriť kondenzát. Problémom sú tiež pripojovacie kusy dymovodu od spotrebiča. Ak sú lepené a priamo oproti zaústeniu, tak prasknutie takéhoto kusa v komíne je predprogramované. Z dôvodu bezpečnosti proti požiaru nasleduje finančné náročná oprava komína.

Druhou voľbou je stavba, skladačka, viacvrstvového kovového komína z antikorovej ocele. Môže byt súčasťou interiéru, ale je možné ho postaviť aj popri fasáde alebo na fasádu. Bez mokrého procesu výstavby, vďaka systémovým komponentom (lebo už vieme, že nesystémový komín od klampiara nedáva zmysel) je komín veľmi rýchlo pripravený na prvé zakúrenie.

Redakcia
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre