Valaliky Industrial Park pri Košiciach

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Valaliky Industrial Park pri Košiciach napreduje s prípravou pozemku budúceho priemyselného parku   

1/2


 

Valaliky Industrial Park pri Košiciach

Valaliky Industrial Park pri Košiciach

. Celkový počet pracovných miest, ktoré v regióne vzniknú vďaka hlavnému strategickému investorovi je približne 12 tisíc a v priľahlom subdodávateľskom parku 4 tisíc. Foto zdroj: valaliky.eu