13 bezpečnostných funkcií robotov MiR600 a MiR1350

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Spoločnosť (MiR) získala medzinárodný certifikát TüV na svoje bezpečnostné funkcie   

1/3


 

13 bezpečnostných funkcií robotov MiR600 a MiR1350

13 bezpečnostných funkcií robotov MiR600 a MiR1350

Vysoké nároky na bezpečnosť a dokumentáciu sú štandardom hlavne medzi veľkými globálnymi podnikmi, ktoré predstavujú významnú časť zákazníkov spoločnosti MiR. Zdroj foto: MiR