Okná, ktoré vám zaručia bezpečný spánok – bezpečnostné kovanie

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavba

Okná, ktoré vám zaručia bezpečný spánok – bezpečnostné kovanie

Bezpečnostné kovanie, vlamanie do objektu

Pri diskusiách o bezpečnosti okien sa hovorí o tom, že okná majú mať bezpečnostné kovanie. Len ono zaručí bezpečné uzatvorenie, ktoré sa ťažko prekoná násilím. Čím je teda takto „okované” okno charakteristické a ako toto bezpečnostné kovanie rozoznáte?

Nevhodné bezpečnostné kovanie

Nevhodné bezpečnostné kovanie

Štandardné celoobvodové kovanie (spájame ním krídlo s rámom okna) používa na uzatvorenie krídla okna do rámu okna, hladké valčeky – čapy, ktoré sa v uzatvorenej polohe zasunú do zámku naskrutkovaného na ráme okna. Takéto kovanie je možné ľahko vypáčiť, nakoľko medzi rám a krídlo okna sa cez tesniaci (obvykle gumový) profil pomerne ľahko zasunie akýkoľvek nástroj na vypáčenie a vyzdvihnutím krídla okna o 5 – 6 mm sa  “vysadí” hladký valček – čap – zo zámku na ráme okna. Toto stačí urobiť na spodnej a hornej časti krídla, tam, kde je kľučka a okno je otvorené. Podľa snímaného času v jednej reportáži v televízii, vypáčenie trvalo 6 sekúnd!

Jednoduché zlodejské náradie

Naradie na vniknutie cez okna

Nástrojom na vypáčenie môže byť veľký, masívny skrutkovač (šroubovák) alebo aj kovový vyťahovač klincov (ľudovo nazývaný paiser), ktorý dostanete kúpiť v ktoromkoľvek obchode s náradím. Podľa policajných štatistík, do objektov rodinných domov sa zlodeji najčastejšie vlámu cez terasové a balkónové otváravo-sklopné dvere – až 40 %, potom nasledujú okná (cca 30 %) a na záver nasledujú vchodové dvere (cca 12 %).

Neprehliadnite:
Tajomstvá okien z plastu, ako sa správne rozhodnúť

Zvyšok predstavujú vlámania cez pivničné okná a garážové dvere. Z tohto prehľadu je jasné, že pri kúpe nových okien a dverí by sme sa mali zaujímať o možnosti zvýšenej ochrany pred náhodným vlámačom do rodinných domov. Navyše, veď všetci výrobcovia kovaní pre okná, dvere… majú vo svojich výrobných programoch kovania s bezpečnostnými prvkami.

Čap v tvare hríbika – vyššia bezpečnosť

Bezpečnostné kovanie

Už spomínané bezpečnostné kovania používajú namiesto hladkých valčekov – čapov (pozri obrázky), čapy v tvare tzv. Hríbika, ktoré sú tiež zobrazené na obrázkoch. Tieto sa v zatvorenej polohe zasúvajú do drážky upraveného protikusu – zámku, kde je hlava hríbového čapu fixovaná proti vyzdvihnutiu. Pri páčení je teda potrebná obrovská sila (páka zo skrutkovača či „paisera“ nestačí), aby sa hlava hríbika vytiahla zo zásuvu zámku, priskrutkovaného do rámu okna.

Bezpečnostné kovanie

V drevenom ráme držia tento zámok min. 3 skrutky v hmote dreva. V prípade plastových okien sú skrutky uchytené až do kovovej výstuhy rámu. Navyše, chýba aj priestor na vyzdvihnutie krídla, pretože hríbové čapy sú dlhšie. Kombináciou množstva takýchto bezpečnostných prvkov sa vytvárajú rôzne stupňe bezpečnosti okien a aj balkónových či terasových  dverí.

Triedy bezpečnostných kovaní

Bezprecnostna trieda okien
1 bod základná bezpečnosť RC 1 N, 2 body základná bezpečnosť RC 1 N, 4 body bezpečnostná trieda RC 2 N, 8 bodov bezpečnostná trieda RC 2

Problematiku bezpečnosti rieši inovovaná norma DIN EN 1627:2011, ktorá je v platnosti od novembra 2011. Norma zaviedla označovanie tried bezpečnosti  RC 1 N, RC 2 N, RC 2, a tiež RC3  – RC 6 (Resistance Class). Pri základnom stupni bezpečnosti, označenie RC1N  ide o základnú bezpečnosť a je zabezpečená 1 či 2 hríbikami. Vyššie označenie stupňom bezpečnosti RC 2 N (tu sa sklo netestuje). Vtomto pípade musia byť už 4 hríbiky. Ďaľší stupeň je RC 2, kde je testovanie skla povinné a musí byť v bezpečnostnej triede P4A alebo P5A.V tomto prípade je podmienkou použiť minimálne 8 inštalácií bezpečnostných hríbov na jednom krídle okna a použitie bezpečnostného skla je povinné. Taktiež aj uzamykacia kľučka je povinná.  Stupeň RC 3  až RC 6, ide o náročnejšie bezpečnostné stupne. Ide o zvlášť konštruované okná do špeciálnych objektov, kde sa vždy musí vyrobiť prototyp a tento sa špeciálne otestuje.

Názorná ukážka inštalácií

Názorná ukážka inštalácií

Pre lepšiu názornosť problematiky bezpečnosti vášho RD je tento článok ilustrovaný schémou okien na RD, kde sú farebnými krúžkami vyznačené miesta a početnosť umiestnenia bezpečnostných hríbikov podľa výšky zabezpečenia okna. Zdôrazňujem, že takto sa majú zabezpečiť aj balkónové či terasové, otváravo-sklopné dvere. Nová norma vlastne určuje početnosť hríbikov. Okná na prízemí  RC2N  tj 4 ks hríbikov. Dvere na prízemí RC 2 – 8 hríbikov a bezpečnostné sklo. Okná na poschodí RC1N  t.j. 2 ks hríbikov. Dvere na poschodí RC2N t.j. 4 ks hríbikov. Okná v streche – toto je novinka! Tu sa určuje  RC1N t.j. 2 ks hríbikov.

Aj staršie okná a dvere ide ochrániť

Ochrániť svoj rodinný dom voči zlodejom je možné aj vtedy, ak už máte namontované nové okná a nemáte ich dostatočne zabezpečené voči zlodejom. Kovania výrobcov, ktorí na Slovensku predávajú, je možné doplniť kovaniami s bezpečnostnými hríbmi – čapmi a zámkami. Nezabudnite ani na kľučky, ktoré je možné uzamknúť. Urobte to aspoň na prízemí svojho domu. Oplatí sa to pre pocit bezpečnosti. 

Ešte jeden argument, aby ste nepodceňovali zabezpečenie svojho domu proti vlamačom.

Nevhodné kovanie

Keď budete poisťovať svoj dom, opýtajte sa na podmienky poisťovne. Môže sa stať, že agent vás „pozabudne“ upozorniť aký stupeň bezpečnosti u okien požaduje poisťovňa. Keď sa čosi stane, vaše poistenie bude zbytočné, lebo ste nedodržali podmienky zmluvy, ktorú nik poriadne nedočíta! Toto je fakt, ktorý poznám z mojej každodennej praxe.

Ing. Milan Magula
www.mima.sk

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

Komentáre