Archeologia kostra

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Stavba košickej rýchlocesty napreduje: budujeme násypy, betónujeme piliere   

3/4


 

Archeologia kostra

Archeologia kostra

Najvzácnejším objavom je pohrebisko. Archeológovia sa domnievajú, že na území budúcej križovatky Košice – Krásna mohlo byť v minulosti sídlisko. V tejto lokalite našli až deväť hrobov. Zdroj foto: kosicenaokolo.sk