Návštívili sme energeticky úsporný a sebestačný dom

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaTechnológie

Návštívili sme energeticky úsporný a sebestačný dom

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

„Čo tak byť sebestačný a nezávislý od monopolných dodávateľov rôznych energií či médií ako je voda atď.?“ Základná úvaha v tomto zmysle bude u veľkej väčšiny laickej verejnosti iste vnímaná len ako akýsi reklamný slogan. Omyl!!!  Ukážka takéhoto domu má svoj reálny obsah vo veľmi vysokej ekonomickej úspore počas prevádzkovania takéhoto typu domu.

Najprv troška „filozofie“o sebestačnosti

Koncepcia sebestačnosti počas prevádzky rodinného domu vychádza z myšlienok uplatnenia moderných technológií pri stavbe rodinného domu. Pri ekonomicky prijateľných vstupoch tak, aby prevádzka domu bola maximálne úsporná a dom bol „slobodný“ pretože nieje odkázaný na všetky monopoly (voda, elektrika, kúrenie…). Nerozhoduje to, či pri vašom pozemku sú dostupné siete od monopolných dodávateľov, ale vaša odvaha a chuť po slobode a nezávislosti.

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

Ise, komfortné „pripojenie sa k dostupným médiám“ vám zdanlivo ponúka komfort prevádzkovania (žiaľ, draho platenému). Verte, štát sa len tvári, ako za vás bojuje regulačnými opatreniami, ale po privatizácii týchto monopolov vždy ide o občanmi dobre zaplatený biznis. Ináč by monopoly v týchto komoditách nepodnikali a zubami nechtami si nechránili svoje postavenie. Jediným riešením je hľadať spôsoby, ako znížiť platby a získať sebestačnosť.

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

Prečo sebestačnosť?

Sebestačnosť v prevádzke RD neznamená zníženie užívateľského komfortu. Sebestačnosť znamená spojenie pokrokových technológií v energeticky vysoko úspornom dome s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Hľadať sebestačnosť by mala byť pre majiteľov RD a aj bytov v bytových domoch „povinnosť“. Obzvlášť, keď informácií je dostatok a aj technických riešení je už v overovaní niekoľko desiatok. Po rozhodnutí sa – chcem „Ju“, získate slobodu a nezávislosť vo výške prevádzkových nákladov za užívanie domu.

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

Peniaze, peniaze…

Ak vám mám vysvetliť, ako získate slobodu a nezávislosť, tak tu si dovolím troška matematiky. Ak za plyn, ktorým si „vyrábate“ teplo a teplú vodu, mesačne platíte zálohu 100 eur, tak za rok je to 1 200 eur. Za 35 rokov užívania domu  (teoreticky predpokladaná technická 100%ná funkčnosť konštrukcií domu) zaplatíte až 42 000 eur. Pri el. energii (cca 80 eur mesačná platba) je to obdobne, teda cca 33 000 eur a za vodu a kanalizáciu zaplatíte cca 15 000 eur. Takže, suma sumárum cca 90 000 eur. Prevádzkové náklady vášho domu sa v zásade zhodujú so sumou, ktorú zaplatíte za 30 rokov hypotéky za stavbu domu (nie v okolí Bratislavy a nie developerským projektom)!!! Oplatí sa teda rozmýšľať o minimalizovaní týchto „prevádzkových“ platieb. Ako?

Reálny príklad „fungujúceho“ sebestačného RD

V decembri to budú tri roky, čo reálne fungujúci „sebestačný dom“ stojí už aj na Slovensku!!! A práve tento dom vám teraz priblížime. Bude to vlastne reportáž z návštevy v energeticky veľmi úspornom dome, ktorý si všetky energie a médiá, ktoré potrebuje ku svojej štandardnej prevádzke, „vyrobí“ sám. Vďaka moderným a pritom bežne dostupným technológiám na stavebnom trhu, ktoré sú v ňom zabudované. Je to dom reálny, nie dom experiment postavený bez ohľadu na výšku investičných vstupov!!!

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

Prípravy na projektovanie tohto domu trvali viac ako jeden rok. Počas tejto doby si majitelia ujasnili energetickú koncepciu domu z pohľadu tepelných strát, vybrali stavebné materiály, čiže vyriešili večnú dilemu – z čoho?

Na druhej strane im k intenzívnemu hľadaniu riešení „pomohol“ jeden distribučný monopol, pretože jeho neochota po troch rokoch rokovaní, ako pripojiť dom do elektrickej siete, ich „naštartovala“ aj smerom k rozšíreniu myšlienok o fotovoltickom systéme získavania el. energie. A tým aj k zmene celej elektroinštalácie v dome smerom k riešeniu Smart Home, teda k inteligentným riešeniam.

Na strane druhej im táto neochota ukázala nutnosť hľadania technológií, ktoré sú na stavebnom trhu bežne dostupné (otázka ceny), a potreby hľadania projektantov a dodávateľov ochotných „poskladať“ tieto myšlienky do reality. Dnes môžu s uspokojením  konštatovať – „FUNGUJE TO“. Našli niekoľko projektantov – nadšencov, a tak dom stojí a bežne sa každodenne užíva.

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

Rozsah sebestačnosti predstavovaného RD

Poloha pozemku, ku ktorému majú majitelia veľké citové väzby (dedovizeň), sa nachádza nad centrálnou časťou obce, kde sú vedené všetky rozvody médií. Prípojky by boli dlhé, ale najväčším problémom bola el. energia. „Distribučka“ veľmi dlho – až tri roky odkladala súhlas s výstavbou pripojenia a tento stav nakoniec majiteľov úplne presvedčil o zmene myslenia a začiatku hľadať riešenie do formy sebestačnej výstavby RD.

Všetky prevádzkové médiá (teplo, voda, kanalizácia) sa teda začali riešiť technológiami sebestačnosti (aj el. energia), a tak dom sa aj pri tomto médiu stal sebestačný.

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

Súhrne: vybudovala sa vlastná 55 m hlboká studňa s čerpacou stanicou. Odkanalizovnie sa riešilo ako uzavretý cyklus s prečistením vôd malou čistiarňou, ktoré sa následne akumulujú vo vodotesnej akumulačnej nádrži a používajú sa na závlahu pozemku.

Pozrite si: Mám zasypaný dom, krtkov dom – Hobití dom – úlet či?

Kúrenie domu sa riešilo pre dom „ultranízkoenergetický až pasívny“ a potrebné doplnkové teplo (v zime) sa zabezpečilo výstavbou kachľovej „tirolskej pece“. Do ktorej sa „prikladá“ z garáže domu, aby sa minimalizovalo znečistenie interiéru popolom a prachom z dreva na kúrenie. Koncept domu s minimálnymi tepelnými stratami si vyžadoval veľmi veľa diskusií o tvare (má výsledný tvar T) a aj samotnom stavebnom systéme domu.

Tu sa zobralo do úvahy toľkokrát spomínané genius loci pozemku. Jeho natočenie na svetové strany (garáž zo severnej strany chráni obytnú časť domu), sklon pozemku, zakomponovanie domu do okolia pozemku (aj s výstavbou zelene na pozemku podľa veľkosti a mohutnosti stromov, aby funkčnosť okien a fotovoltiky bola v lete aj v zime 100%ná). Nezabudlo sa ani na pasívne presklené steny a aj aktívne využívanie slnečnej energie elektrárňou z fotovoltických panelov. Že také niečo na dome existuje, nikto neznalý ani nespozoruje (riešenie – panely na ploche pozemku sa odmietlo už pri prvých úvahách o samostatnosti).

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

Najviac rozmýšľania si vyžiadal problém čistého vzduchu, a tým aj „klimatizovania“ domu počas letných slnečných dní. Vybral sa systém centrálnej rekuperácie so zemným „výmenníkom“.

Stavebná realizácia

Počas samotnej stavby sa v plnom rozsahu rešpektovali zásady výstavby dokonale tepelne izolovaného domu. Základová doska je na penovom skle, steny sú staticky dimenzované tak, aby preniesli zaťaženie dvoch poschodí a aj priťaženia strechy z FV elektrárne.

Energeticky úsporný dom, ostrovný dom

Stavebný systém je 20 cm Silka, tepelne izolovaný 30 cm šedého grafitového polystyrénu s tenko vrstvou omietky „silkát“. Strešný plášť je tepelne izolovaný 36 cm a systém pasívneho využívania tvoria okná a veľké HS portály od spoločnosti Makrowin. Ide o konštrukčný systém drevo (interiér), hliník (exteriér) – okná typu Makrowin Termoscudo vhodné pre pasívne domy. Osadené izolačným trojsklom SGG Planitherm XH, ktoré efektívne využíva denné svetlo a optimálnou tepelnou izoláciou znižuje náklady na kúrenie a emisie CO2.

Energeticky úsporný a sebestačný dom, ostrovný dom

Exteriérová farba hliníkového obloženia okien je v odtieni antracit. Interiérová povrchová úprava drevenej časti okien zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva v odtieni bielený smrek. Ochranu pred prehrievaním v letných mesiacoch zabezpečujú exteriérové žalúzie Z 90 s motorickým ovládaním.

Schneider detail

Nakoľko majitelia domu sú zástancami zdravého životného štýlu, tak na povrchovú úpravu vnútorných stien boli použité hlinené omietky a hlina bola použitá z ich pozemku. Veľká časť domu má drevené podlahy, a to aj v „mokrých“ častiach (kúpeľne, WC a chodby). Dom je tak zdravotne neškodný a nehrozia ani žiadne výpary z rôznych „kompozitov“ s množstvom stavebnej chémie.

Energeticky úsporný dom, ostrovný dom

Technologické zariadenie domu

Sebestačnosť zabezpečujú prvky domu, označované ako TZB. Voda a kanalizácia je riešená štandardnými prvkami ako u klasických domov. Plast a sebestačnosť je vyriešená z už spomínanej vlastnej studne a malou domovou vodárničkou nadimenzovanou na bežnú spotrebu domácnosti. Prečistením odpadových vôd v malej domovej čistiarni typu Aquatec sa produkcia kalu. Environmentálna záťaž minimalizuje, pretože kal sa v pravidelných intervaloch za pomoci vzduchového čerpadielka a baktérií v čističke pravidelne premiešava. Tým sa voda čistí až do stavu technickej vody, ktorá následne samospádom odteká do betónovej vodotesnej akumulačnej nádrže, z ktorej je odčerpávaná na polievanie záhrady. Dôležité bolo dimenzovanie jej obsahu, nakoľko cez zimu sa záhrada „nepolieva“, a tak sa musia vyčistené vody akumulovať cca na 4 mesiace.

Čistenie odpadových vôd

Čistý vzduch je do domu dodávaný cez zemný výmenník dlhý 40 m za pomoci centrálnej rekuperačnej jednotky. Tu je potrebné pripomenúť, že problém prípadného kondenzu v letnom období je vyriešený tak, že zemný výmenník je vyspádovaný a z najnižšieho miesta napojený na akumulačnú nádrž, kam odteká spolu s prípadnými nečistotami. A tak v rúrach výmenníka sa nemôže tvoriť žiadne „biologické“ znečistenie, lebo sú stále suché.

Riešenie

Vykurovanie domu sme už popisovali. Dom je konštrukčne vyriešený na úrovni „domu s takmer nulovou spotrebou tepelnej energie“, a tak na vykúrenie stačí rekuperačná jednotka a doplnok pre extrémne zimy (rezerva) je tvorený ťažkou akumulačnou Tirolskou pecou.

Príprava TÚV má dve fázy. Z prebytkov vyrobenej elektrickej energie, ktorá zohrieva zásobník do požadovanej teploty. Druhá možnosť – v Tirolskej peci je namontovaný teplovodný výmenník, kde teplo z pece nahreje požadované množstvo vody pre TÚV.

Energeticky úsporný dom, ostrovný dom, fotovoltaika

FV elektráreň, ktorá bola nadimenzovaná ako „ostrovná“, pokrýva celú spotrebu domu – aj v noci!!! Najdôležitejšími prvkami 48 panelového systému sú akumulátory a regulačný systém na úrovni automatizácie prevádzky aj kontroly FV systému na úrovni SMART HOME. Celý systém sa musel navrhnúť individuálne a jeho usporiadanie a správne fungovanie je vlastne Know Howe majiteľa domu a firmy Simplelife s.r.o.

Systém pracuje absolútne autonómne a dokáže ustrážiť aj to, aby sa jednotlivé akumulátory „nevybili“ pod 50%né kapacity a neznižovala sa im životnosť. Systém teda prepína nabíjanie alebo prácu akumulátorov tak, že dom je stále plne pokrytý. Záložný zdroj (benzínový agregát) uložený v garáži sa zapína len v zimnom období, keď je málo slnečného svitu a batérie by sa dostatočne nenabili na požadovanú hodnotu (sneží, prší alebo je inverzia).

Energeticky úsporný dom, ostrovný dom, fotovoltaika

Čo je poučné z tejto realizácie

Majiteľ domu nám počas návštevy domu povedal: „Dnes už vám na základe prevádzky domu môžem na sto percent potvrdiť, že autonómny a sebestačný dom sa dá postaviť kdekoľvek. Dnes neplatíme nikomu – elektrinu si vyrobíme sami, vodu si načerpáme sami. Vyčistíme si naše odpadové vody a vodu znova vrátime do pôdy, nič neodtečie kanalizáciou do čistiarní odpadových vôd bez úžitku. Dom nezanecháva žiadnu ekologicky znečisťujúcu stopu.“

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre