Plesne Na Fasadach3

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Plesne a mikroorganizmy na fasádach znehodnocujú ich krásu   

6/8


 

Plesne Na Fasadach3