Plesne Na Fasadach2

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Plesne a mikroorganizmy na fasádach znehodnocujú ich krásu   

7/8


 

Plesne Na Fasadach2