Pohľadová krása dreva v prírodnej podobe – stavebný systém drevostavieb NOVATOP

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyPanelovéStavba

Pohľadová krása dreva v prírodnej podobe – stavebný systém drevostavieb NOVATOP

Stavebný systém drevostavieb NOVATOP

NOVATOP je ucelený stavebný systém z veľkoformátových panelov na báze masívneho, krížom lepeného dreva (CLT). Predstavuje kombináciu vysoko vyspelej technológie, masívnosť všetkých prvkov a pohľadovú krásu dreva v prírodnej podobe. Na vývoji systému českého výrobcu spolupracovali experti z odboru drevostavieb vo Švajčiarku.

V porovnaní s inými podobnými produktmi má NOVATOP jedinečnú, tzv. pohľadovú interiérovú kvalitu panelov, čo umožňuje ponechať vnútorné steny domu aj bez ďalších úprav. Všetky panely NOVATOP sa vyznačujú vysokou pevnosťou, stabilitou a mimoriadnou statickou únosnosťou – spoločne vytvárajú masívnu, bezpečnú a skutočne celodrevenú konštrukciu. Systém tvoria panely na steny, rebrovité elementy na stropy a strechy, a viacvrstvové dosky (biodosky).

Stavebný systém drevostavieb NOVATOP

Systém NOVATOP pozostáva z piatich základných prvkov:
1. NOVATOP Solid – Stenové panely na báze vrstveného masívneho dreva
2. NOVATOP Element – Duté rebrovité prvky na báze viacvrstvových masívnych dosiek, ktoré možno doplniť o izolácie a inštalácie, vhodné napr. na stropné konštrukcie
3. NOVATOP Open – Elementy s voliteľným stupňom prefabrikácie, ktoré v sebe spájajú výhody KVH hranolov a viacvrstvovej dosky
4. NOVATOP Static – Päťvrstvové masívne dosky, ktoré majú uplatnenie predovšetkým pri konštrukciách so zvýšenými statickými nárokmi
5 NOVATOP Acoustic Akustické panely vyrobené z trojvrstvovej masívnej dosky perforované do rôznych profilov s otvoreným vysokým stupňom absorpcie hluku

Stavebný systém drevostavieb NOVATOP

Všestrannosť systému

Vlastnosti panelov z krížom vrstveného masívneho dreva(CLT) umožňujú odvážne konštrukčné riešenia a pre architektov sú inšpiráciou. Stavebné firmy pretvárajú ich zaujímavé projekty na skutočne masívne drevostavby a tým priťahujú aj pozornosť tých, ktorí drevostavbám nedôverovali z dôvodu ich subtílnosti. Výrazným plusovým argumentom je jednoduchosť vyhotovenia konštrukčných detailov spájania panelov, minimálny počet montážnych spojov a jednoduché skladby stien.

Zaujímavé: Švajčiarsky „panelový“ systém drevostavieb, CLT panely

Jednoduchosť vyhotovenia sa premieta nielen do rýchlosti výstavby, ale predovšetkým do kvality a ekonomickej stránky celej stavby. NOVATOP je vhodný pre rodinné aj bytové domy, administratívne budovy, školy, športoviská, či veľké priemyselné haly, ale taktiež na rekonštrukcie, prístavby, nadstavby a pod. Variabilita jednotlivých prvkov systému a technológie umožňuje komplexné riešenie celej stavby, aj čiastočné dodávky stien či strechy. Jednotlivé prvky možno kombinovať s inými konštrukciami na báze dreva rovnako dobre ako s murovanou stavbou.

Stavebný systém drevostavieb

Požiarna odolnosť

Na základe požiarnych skúšok možno NOVATOP použiť na realizáciu so zvýšenými nárokmi na požiarnu bezpečnosť. Jednotlivé segmenty stavby možno optimalizovať na potrebné dimenzie aby statická funkcia panelov bola dlhodobo funkčná ba nedošlo k zborteniu.

Difúzna otvorenosť systému

Nakoľko základným stavebným materiálom všetkých prvkov je drevo a drevo je difúzne otvorené systém NOVATOP má vlastnosti pre zabezpečenie kvality vnútorného prostredia bez plesní Aktuálnym trendom sú difúzne otvorené konštrukcie. Konštrukcia NOVATOP zostáva s vhodne zvolenou izoláciou difúzne otvorená. Nie je u nej potrebná fóliová parozábrana, čím odpadá jedno z najproblematickejších miest pri montáži drevostavieb.

Fázový posun – zabraňuje letnému prehrievaniu

Fázový posun ovplyvňuje tepelnú pohodu vo vnútri domu. Udáva čas, za ktorý sa zmena teploty na vonkajšom povrchu konštrukcie prejaví v interiéri. Fázový posun panelov NOVATOP je v závislosti od hrúbky panela v rozpätí 3 až 7 hodín, v kombinácii s drevovláknitou izoláciou to môže byť až okolo 15 hodín.

Stavebný systém drevostavieb NOVATOP

Rýchlosť výstavby – stavba ako stavebnica

Dom zo systému NOVATOP sa skladá ako stavebnica – presne, jednoducho a rýchlo. Vďaka presnej prefabrikácii z výrobného závodu a veľkoplošným formátom (až 12 000 x 2 950 mm) sú minimalizované montážne práce a predovšetkým chyby na stavbe. Všetky prvky sa vyrábajú na mieru – v presných formátoch, s vybraným opracovaním spojov, s otvormi na okná a dvere a s ďalšími individuálnymi úpravami ako príprava trás na rozvody či doplnenie izolácií. Úplne opracované panely sa expedujú priamo na stavenisko, kde sa z nich za pomoci žeriavu zostaví konštrukcia celého objektu.

Hrubá stavba prízemného bungalovu je otázkou niekoľkých hodín, viacpodlažné budovy stoja sú postavené za niekoľkých dní. Na obvodové steny sa potom zvonku aplikuje tepelná izolácia a ľubovoľný fasádny systém. NOVATOP kombinuje vyspelú technológiu, masívnosť všetkých prvkov a krásu dreva v jeho prírodnej podobe Zo systému sa dajú rýchlo postaviť všetky typy RD až do úrovne pasívnych domov.

Ing. arch. Ľubica Fábri
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre