Nebojte sa spájať a experimentovať – Eklekticizmus v interiéroch

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


InteriérNábytok

Nebojte sa spájať a experimentovať – Eklekticizmus v interiéroch

Eklekticizmus v interiéroch

Eklekticizmus (gr. eklegein – vyberať, voliť si) sa prejavuje používaním prvkov z viacerých, často i protikladných slohov a štýlov a ich následným spájaním do nových celkov a nových kompozícií.

Eklekticizmus je viac známy z architektúry (od roku 1830), kedy boli postavené prvé budovy od nemeckých architektov, a tento štýl „skladania“ a kombinácie gotických, románskych a prvkov baroka a renesancie bol používaný pri stavbe reprezentatívnych budov, napríklad budovy „starého“ SND v Bratislave či Reduty v Spišskej Novej Vsi.

Eklekticizmus v interiéroch

Miešanie štýlov

sa prenieslo aj do tvorby interiérov a vznikajú tak veľmi pozoruhodné „kúsky“ a čo je zaujímavé, v štýle eklektizmu sa realizujú aj súdobé interiéry. Eklekticizmus môžeme vnímať ako „nedokonalú“ estetickú kompozíciu, ktorá nemá jednoznačný charakter a vzájomnú kompozičnú previazanosť. V prvom dojme pôsobia tieto kompozície ako „sklad nábytku“, vznikajú postupným prikladaním prvkov, ktoré majiteľ našiel či zakúpil kdesi na… a my z nich vytvoríme interiér. Prvý dojem však „klame“…

Eklekticizmus v interiéroch

Premeniť základnú poučku o miešaní štýlov do reálneho interiéru je veľmi náročné. Pre tento štýl je teda charakteristické, že prvky tvoriace interiér sú pri sebe a zároveň sú vo vzájomnej konfrontácii. Kontrastujú si svojou rozličnosťou štýlu, farebnosti a veľkosti. Skúste teda „urobiť“ takýto interiér! Verte, bude to náročné, a tak určite uveríte tvrdeniu, že aj pri tvorbe eklektického interiéru musíte plánovať.

Eklekticizmus v interiéroch

Kombinácia

Pri základnom formovaní eklektického štýlu interiéru si musíte zvoliť nosné farebné a tvarové riešenia jednotlivých „zákutí“, ktoré budú zakomponované v priestore a ich kontrastom získate budúci celok. Kombinácia štýlov a nábytkov si vyžaduje premyslené skladanie (zdôraznenie) určitej tzv. ohniskovej časti interiéru (ide tu o optické upútanie pozornosti).

Zaujímavé: Pri „mori“ po celý rok, oblečme si interiér do námorníckej modrej

Túto centrálnu časť potom musíme dotvoriť doplnkami (dekorácie, obrazy, lampy či tkaniny). Platí, že priestor je určený na bývanie, a tak je potrebné veľmi pozorne plánovať počet kusov nábytku a ich tvarov, aby ste sa v tomto priestore mohli aj pohybovať. „Veľa“ kusov nábytku nie vždy vytvorí eklektický štýl, skôr ho pretlačí do „skladiska“ a o to vám predsa nejde.

Miešanie štýlov v interiéri

Obdobne negatívne môže pôsobiť aj príliš veľa farieb na stenách a aj veľmi veľa drobných doplnkov, ktoré budú na nábytku. Povaha eklektického štýlu interiéru je síce v spájaní rôznorodých štýlov, avšak dizajnéri, ktorí takéto interiéry navrhujú, odporúčajú, aby sa miestnosti, ktoré sú v byte či dome, navzájom dopĺňali. Eklektika by teda mala byť v celom „dome“. Tento efekt sa dá napríklad docieliť použitím jednej „zjednocujúcej“ farby (v rôznych veľkostných plochách) vo všetkých miestnostiach. Ak by ste túto zásadu nerešpektovali, priestor domu či bytu bude vyzerať nesúrodo.

Miešanie štýlov v interiéri

Eklekticizmus

Hoci pre eklektické interiéry je možné použiť „všetko“, predsa len treba veľkú mieru citu pre výber doplnkov, ako sú dekoračné látky, umelecké predmety (sochy…), ale aj obrazy či množstvo farebných vankúšikov. Musíte hľadať vyváženosť v množstve a farebnosti. Hoci u tohto štýlu prevláda názor, že použitím veľkého množstva – kusov nábytku a doplnkov „HO“ vytvoríte, nie je to pravda. Tento štýl interiérov si žiada ešte viac citu a striedmosti.

Niekoľko vydarených eklektických interiérov vám predstavujeme v obrazovej prílohe tohto príspevku.

Existuje niekoľko zásad, ktoré je vhodné rešpektovať:
1. „Miešajte“ maximálne 2 – 3 štýly.
2. Eklektika nevyžaduje len jasný žiarivý tón bielej.
3. Pri kombináciách nábytku predsa len „hľadajte“ harmóniu tvarov.
4. Nechcite použiť veľa experimentálnych tvarov, stačí jeden „originálny“.
5. Ak máte použitý nábytok tmavý, doplnky nech sú žiarivých farieb.

MiRaBo
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodný interiérový nábytok
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre