Švajčiarsky „panelový“ systém drevostavieb, CLT panely

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyPanelovéStavba

Švajčiarsky „panelový“ systém drevostavieb, CLT panely

Švajčiarsky panelový systém drevostavieb, CLT panely

CLT panely (cross laminated timber – krížovo lepené drevo) predstavujú stavebný materiál využívajúci všetky vynikajúce vlastnosti dreva, pre moderné drevostavby. Tento systém „spracovania“ dreva s maximálnou mierou využitia každého „kúsku“ kmeňa stromu, pochádza zo Švajčiarska. Základný prvok systému je vyrobený z kolmo na seba lepených vrstiev masívneho dreva, vytvoreného z lamiel smrekového dreva, ktoré sú najprv vysušené na 12% vlhkosť.

Nasleduje triedenie, následne sú lamely ohobľované, pre dokonalosť lepeného spoja a potom vzájomne zlepené do jednovrstvových dosiek Vďaka tomu sa znižuje deformácia – „pracovanie dreva“ na zanedbateľnú hodnotu. V ďalšej fáze výroby panelov sa jednovrstvové dosky uložia kolmo „na seba“ a pod tlakom sa zlepia do 3; 5; 7 vrstvového panelu. Lepenie sa vykonáva ekologickými lepidlami bez obsahu formaldehydu, šetrnými k životnému prostrediu. Kolmá orientácia jednotlivých vrstiev zaručuje vysokú statickú a tvarovú stabilitu základných panelov. V princípe sa vytvára plnostenný konštrukčný prvok, ktorý sa následne spracováva.

Švajčiarsky panelový systém drevostavieb, CLT panely

Z veľkoplošných doskových prvkov sa vytvárajú panely až 16 m dlhé a vysoké až 2,95 m, s hrúbkou až do 400 mm Panely poskytujú takmer neobmedzené možnosti, čo sa týka koncepcie stavby. Argumentom, pre aplikáciu tohto systému drevostavby je jednoduchosť staveniskového vyhotovenia konštrukčných detailov, minimálny počet montážnych spojov a jednoduché skladby stien, nakoľko výrobca (NOVATOP z ČR) pripraví panely v presnej rozmerovej skladbe vo výrobni. Vyrežú sa otvory pre okná, dverné otvory, a v prípade požiadavky vyfrézujú sa rozvody a otvory pre elektriku, vodu, atď. Na stavenisku nasleduje len presná „lego“ skladačka panelov. Vytvorí sa tak hrubá stavba za 1 – 2 dni.

Švajčiarsky panelový systém drevostavieb, CLT panely

Technické charakteristiky

Panely systému CLT sú charakterizované výbornými vlastnosťami, ako je napríklad index zvukovej nepriezvučnosti Rw = 35 dB či požiarna odolnosť v rozsahu 60 minút u panelu v hrúbke 120 mm. Tepelnotechnické vlastnosti tohto panelu sú charakterizované hodnotou U = 0,74 W/(m2.K). Samotná konštrukcia panelu je difúzne otvorená a zároveň vzduchotesná., čo minimalizuje chyby z tepelných mostov stavebných detailov spojov a vzduchotesnosti stavieb. Stenové panely sa vyrábajú v hrúbkach od 60 mm až do teoretických 400 mm. Majú výborné statické vlastnosti. Stavby z CLT sú ekologické, presné, rozmerovo stále, vzduchotesné, difúzne otvorené a nemusia sa do stavby inštalovať parotesné fólie.

Švajčiarsky panelový systém drevostavieb, CLT panely

Požiarna odolnosť

CLT panely majú vynikajúce odolnosti proti požiaru. CLT panely obsahujú približne 12 % vlhkosti. Aby sa drevo mohlo vznietiť, musí sa z neho najskôr vypariť voda a až po tomto procese začne povrchové „obháranie“ panelu. Následne sa tvoriaci zuhoľnatený povrch potom chráni masívne vnútorné vrstvy panelu. Oheň k horeniu potrebuje kyslík a zuhoľnatený povrch bráni jeho prístupu. Horenie je nedokonalé a dochádza k samo hasiacemu efektu.

Zaujímavé: Drevené „paneláky“, aj to je možné

Masívna konštrukcia CLT panelu v prípade požiaru síce zuhoľnatie, ale nezrúti sa. V obytných budovách pri požiari horia plastové materiály koberce, záclony a nábytok… a tak overená požiarna bezpečnosť 60 minút, umožní bezpečnú evakuáciu obyvateľstva.

Švajčiarsky panelový systém drevostavieb, CLT panely

Použite pre stavby RDPanel

Panely systému CLT sa používajú na vonkajšie steny, priečky, stropy a strechy rôznych typov stavieb od rodinných domov, výrobných hál až po viacpodlažné bytové stavby. Podľa typu konečnej povrchovej úpravy sú dva druhy panelov. Pohľadové, ale aj panely pre „nepohľadové“ použitie. Ak chceme panely použiť ako pohľadové, tak sa povrchy ďalej obrúsia, čím sa získava jedinečný vzhľad panelu s priznanou štruktúrou dreva ktorá dáva stavbám jedinečné ,estetické realizácie interiérov. V prípade nepohľadových panelov (zo strany interiéru) táto úprava umožní priamu montáž sadrokartónových dosiek na povrch panelu.

S týmto materiálom možno jednoducho stavať aj RD. Pre bežný rodinný dom stačia panely v hrúbke 80 mm, prípadne 100 mm na nosné steny a 60 mm na vnútorné priečky. Na stropy a strechy sa často používajú panely do 140 mm hrúbky alebo špeciálne vyrobené duté prvky do ktorých sa vkladá tepelná a zvuková izolácia. CLT panely sa dajú bez komplikácií, kombinovať s inými stavebnými materiálmi. Sú ideálnym stavebným prvkom pre pasívne domy pretože stavby sú „vzduchotesné“ a z pohľadu tepelnoizolačných vlastností sa dá inštalovať akákoľvek hrúbka ekologických tepelných izolácií.

P. K.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodný exteriérový nábytok
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

 

Komentáre