Pripravujeme ďalšiu etapu košického obchvatu po R2

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentStavebníctvo

Pripravujeme ďalšiu etapu košického obchvatu po R2

Pripravujeme ďalšiu etapu košického obchvatu po R2

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v príprave rýchlostnej cesty košického obchvatu po R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, I. úsek. Výstavbu takmer 7-kilometrového pokračovania ťahu R2 plánujeme začať verejne súťažiť v roku 2024. Odhadujeme, že výstavba bude stáť niečo vyše 140 miliónov eur. Nový úsek bude napojený na aktuálne stavanú časť R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek.

 

 

Pripravovaný úsek košickej R2 má vydané územné rozhodnutie, dodanú dokumentáciu na stavebné povolenie a stavba je takmer úplne majetkovo-právne vysporiadaná. Aktualizácia dokumentácie na stavebné povolenie je momentálne v preberacom konaní. Na stavbu je zabezpečené finančné krytie v aktualizovanom vládou schválenom harmonograme cestnej infraštruktúry. NDS plánuje v najbližšom období zabezpečiť optimalizáciu križovatky Ludvíkov Dvor, CBA analýzu a dopravný model, ktorý zohľadní výstavbu automobilovej továrne v tejto lokalite.

Unikátna príprava na výstavbu
Pri realizácii R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, I. úsek máme v pláne oddeliť pyrotechnický aj archeologický prieskum od výstavby a vykonať ich ešte pred príchodom stavebných strojov na miesto budúcej rýchlostnej cesty. Rovnako plánujeme postupovať pri preložkách inžinierskych sietí. Samotná výstavba úseku by tak mohla byť rýchlejšia.

Úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, I. úsek v číslach:
• dĺžka 6,8 km
• 5 mostov
• 2 križovatky
• 3,2 km protihlukových stien

Zdroj foto: ndsas.sk
Text: ndsas.sk

>> Vhodné doplnky stravy
pre zamestnancov do firmy TU <<

 

Komentáre