Valaliky Industrial Park požiadala o stavebné povolenie. Infraštruktúra sa začne stavať ešte tento tok

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistika

Valaliky Industrial Park požiadala o stavebné povolenie. Infraštruktúra sa začne stavať ešte tento tok

Valaliky Industrial Park požiadala o stavebné povolenie

Spoločnosť Valaliky Industrial Park začala s podávaním žiadostí o stavebné povolenia. Týkajú sa výstavby externej infraštruktúry, inžinierskych sietí a cestného napojenia pre výrobný podnik Volvo. Prvá časť stavebných povolení by mala byť ukončená do konca júna. Výstavba sa začne hneď po získaní príslušných povolení. Pre napredovanie projektu a rozvoj regiónu bude kľúčová efektívna spolupráca so samosprávou a s príslušnými orgánmi štátnej správy.

 

 

Spoločnosť Valaliky Industrial Park podala žiadosti o vydanie stavebných povolení na Okresnom úrade v Košiciach, na Okresnom úrade Košice-okolie a na Ministerstve dopravy SR. Stavebné konania sa týkajú celej externej infraštruktúry pre strategický park, kde úrady budú posudzovať predloženú projektovú dokumentáciu. Zásadné pre úspech celého projektu sú najmä cestné stavby. Strategický park Valaliky bude napojený na cestu prvej triedy I/17 aj cesty III. triedy. Okrem toho vybuduje nový diaľničný napájač na rýchlostnú cestu R2-R4 a dlho očakávaný obchvat obce Šebastovce.

Stavebné úrady budú vydávať povolenia na budovanie inžinierskych sietí, realizáciu vodných stavieb vrátane verejného vodovodu, výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie, ako aj na zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd. Povoľovacie konania sa okrem toho týkajú aj budovania plynového pripojenia, elektrickej či dátovej infraštruktúry.

„Aby boli dodržané záväzky z investičnej zmluvy, prioritou je vybudovanie cestnej infraštruktúry pre cestné napojenie závodu VOLVO a napojenie Parku na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu. Okrem toho, že projekt pomáha budovať nové kapacity, ráta aj so zvýšením  už existujúcich elektrických, vodovodných a kanalizačných pripojení či s prepojením verejných vodovodov v okolí. Projekt rieši aj investičný dlh samospráv  a napomáha rozvoju regiónu, efektívna spolupráca štátu so samosprávami bude preto kľúčová,“ hovorí konateľ Valaliky Industrial Park Miloslav Durec.

Nakoľko stavebné konania zvyčajne trvajú zvyčajne 3 – 6 mesiacov, cieľom Valaliky Industrial Park je tieto procesy maximálne urýchliť a mať účinné stavebné povolenia do troch mesiacov, najneskôr však musia byť účinné  30.6.2024. V najbližších dňoch sa začínajú aj výberové konania na dodávateľov týchto rozsiahlych stavieb. Samotná výstavba by sa tak mohla po ich ukončení a získaní potrebných povolení začať v už polovici roka.

Foto: Unsplash
Text: Valaliky

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre