Stavebníctvo v roku 2024: Čo očakávať podľa prognózy PlanRadaru?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentStavebníctvo

Stavebníctvo v roku 2024: Čo očakávať podľa prognózy PlanRadaru?

Stavebníctvo v roku 2024 Čo očakávať podľa prognózy PlanRadaru

Očakáva sa, že aktuálny rok prinesie mnoho ekonomických výziev a neistôt. Po minuloročnej stagnácii sa situácia na trhu môže kedykoľvek zmeniť, či už k lepšiemu alebo horšiemu. Firmy tak často a rýchlo musia meniť svoje stratégie a priority. To si vyžaduje flexibilné a promptné riešenia pre stavebníctvo, ktoré môžu významne podporiť moderné technológie.

 

 

Spoločnosť PlanRadar, prevádzkujúca digitálnu platformu pre efektívnu správu a riadenie procesov, komunikáciu a dokumentáciu v stavebníctve, zhŕňa názory odborníkov naprieč realitným sektorom a ich prognózu pre tento rok. S ohľadom na svoju dlhotrvajúcu prítomnosť na trhu a spoluprácu s pestrým spektrom klientov, ktorí zahŕňajú investorov, generálnych dodávateľov, projektových manažérov i architektov, je analýza spoločnosti PlanRadar komplexná a zahŕňa širokú škálu perspektív.

„Kým rok 2023 priniesol stagnáciu naprieč realitnými sektormi, v tomto roku by mohlo dôjsť ku kľúčovej zmene. Avšak firmy zatiaľ vyčkávajú a sledujú dopady rôznych ekonomických faktorov na trh,“ komentuje Ivan Petráš, expert na digitalizáciu v spoločnosti PlanRadar, a dodáva: „Prakticky neustále sa objavujú nové geopolitické problémy. Po celom svete je v dôsledku toho vidieť znateľné kolísanie trhu. Stratégia pripravenosti, podporená vhodnou technológiou, preto môže mať absolútne zásadný vplyv na obchodnú stabilitu firiem.“

Rok plný výziev: Inflácia a geopolitická neistota v popredí

Výhľad pre európsky realitný trh na rok 2024 nemá jasné obrysy. Obsahuje predpovede pomalého rastu, ale aj hroziacich ekonomických výziev. Oneskorený vplyv vyšších úrokových sadzieb a konzervatívnych úverových praktík by mohol mať negatívny dopad tak na spotrebiteľské výdavky, ako aj investície – stavebníctvo nevynímajúc.

„Mnoho európskych štúdií očakáva, že stavebná produkcia bude klesať kvôli inflácii, zvyšovaniu úrokových sadzieb a spomaľujúcej globálnej ekonomike. Tieto ekonomické výzvy sťažujú možnosti financovania, prudko zvyšujú náklady a znižujú životaschopnosť stavebných firiem. Navrátenie na úroveň pred pandémiou sa tak zdá najmenej do roku 2025 nepravdepodobné,“ opisuje Ivan Petráš.

Vzhľadom na to, že centrálne banky zvyšovali počas roku 2023 úrokové sadzby, veľká časť odvetvia zostala v „udržiavacom režime“ a netrpezlivo očakávala priaznivejšie podmienky v tomto roku. Všetci tak pociťujú optimizmus, že sa globálna inflácia začína zmierňovať. Avšak obavy z jej ďalšieho vývoja i potenciálneho vplyvu nielen na úrokové sadzby, ale aj likviditu naďalej pretrvávajú. Vyššie náklady na pôžičky a obmedzený prístup k pôžičkám vo všeobecnosti môžu značne sťažiť začatie nových stavebných projektov, rovnako ako pokračovanie tých existujúcich.

Význam udržateľného stavebníctva rastie

Nálada na trhu úzko súvisí aj s geopolitickými faktormi. Tie môžu mať priamy vplyv na hospodársky rast prostredníctvom vplyvu na dôveru spotrebiteľov a firiem, ktoré ovplyvňujú výdavky a investičné rozhodnutia. Prostredníctvom narušenia dodávateľských reťazcov tiež môžu pôsobiť na ceny komodít. Možné politické zmeny tak prispievajú k všeobecnej neistote a zdržanlivosti, najmä pokiaľ ide o projekty, ktoré si vyžadujú rozsiahle investície.

Európa musí čeliť problémom spojeným s absenciou dostupného bývania

Ďalšou výzvou je veľký nedostatok nových bytov, znížená stavebná činnosť aj pokles rezidenčných projektov v príprave. Počet obyvateľov v mestách stúpa, a hoci veľkosť domácností sa oproti minulým letom postupne zmenšuje, dopyt po novom bývaní neustále rastie. Napriek nádejným vyhliadkam na tento rok nemá ponuka šancu dorovnať dopyt. Firmy sa stretávajú s nedostatočným financovaním, zdĺhavými plánovacími procesmi i neistotou ohľadom hodnoty nehnuteľností po ich dokončení. To všetko naďalej zhoršuje dostupnosť bývania.

Význam udržateľného stavebníctva rastie

Stále pálčivejšou témou je aj ochrana životného prostredia. Profesionáli naprieč realitnými sektormi postupne zavádzajú rôzne ekologické opatrenia, ktoré sú motivované ako medzinárodnými reguláciami napr. z EÚ, tak lokálnymi predpismi a inovatívnymi prístupmi jednotlivých firiem. To všetko predstavuje začiatok novej éry v stavebníctve s dôrazom na ESG.

„Je pravdou, že nové regulácie môžu byť spojené s prekážkami. Na druhej strane budovy s ekologickou certifikáciou ponúkajú konkurenčnú výhodu na trhu, pretože zaisťujú vyšší dopyt zo strany spoločností, ktoré sa zaviazali k napĺňaniu cieľov ESG. A ich počet neustále rastie,“ uvádza Ivan Petráš a dopĺňa: „Tomu zodpovedajú aj investície do digitálnych riešení s ohľadom na udržateľnosť a obnoviteľné zdroje energie. Tie v posledných troch rokoch významne stúpali. Ukázal to aj náš nedávny prieskum o stave digitalizácie v stavebníctve: v tomto smere investovalo celkom 66 % respondentov.“

Moderné technológie: Kľúč na zabezpečenie stability

Ekonomická neistota sa dotýka ziskovosti spoločností. Využitie nových technológií im môže poskytnúť potrebnú oporu a ponúknuť inovatívne riešenia. Firmy musia byť finančne odolné, aby vydržali rôzne neúspechy, ale mali by byť tiež pripravené chopiť sa príležitostí, ktoré sa v týchto výzvach objavujú.

Moderné technológie Kľúč na zabezpečenie stability

Prieskum PlanRadaru potvrdil, že mnoho spoločností už tento potenciál zaznamenalo a 97 % odborníkov očakáva v nasledujúcich troch rokoch nárast investícií do digitalizácie. „Hlavnou výzvou, ktorú pozorujeme vo väčšine krajín, je lipnutie na tradičných postupoch spoločne so skepticizmom ohľadom návratnosti investície (ROI),“ vysvetľuje Ivan Petráš a pokračuje: „Napriek tomu 95 % účastníkov prieskumu, ktorí začali využívať špecializovaný softvér pre stavebníctvo, zaznamenalo úsporu nákladov.

Celkovo 35 % z nich odhaduje úspory vo výške 10 až 30 %. V PlanRadare umožňujeme našim klientom vykonávať informované rozhodnutia a flexibilne prispôsobovať ich stratégie. S využitím prediktívnej analýzy a strojového učenia pomáhame minimalizovať riziká a efektívnejšie alokovať zdroje, vďaka čomu spoločnosti dosahujú lepšie finančné výsledky.”

V súčasnosti je k dispozícii celý rad digitálnych nástrojov navrhnutých tak, aby firmám zmiernili záťaž a šetrili čas i náklady. To si stavebníctvo, ktoré významnou mierou prispieva k tuzemskému HDP, nemôže dovoliť prehliadať. Nové technológie umožňujú spoločnostiam fungovať efektívnejšie a prispievajú k ich dlhodobej finančnej stabilite. Hoci je pred nami náročný rok, nesie so sebou zaujímavé príležitosti aj nádej pre rast, ktoré je možné podporiť spoluprácou medzi lídrami v oboru a priekopníkmi zo sveta inovatívnych technológií.

Foto: Planradar
Text: crestcom.cz

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre