Stropovanie bioplynových staníc ohrozuje ciele pre dosiahnutie udržateľného hospodárstva

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentObnoviteľné zdroje

Stropovanie bioplynových staníc ohrozuje ciele pre dosiahnutie udržateľného hospodárstva

Bioplynova stanica BPS Stropovanie bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva dnes do parlamentu doručilo návrh zákona na cenové zastropovanie zdrojov s výkonom nad 0,9 MW, ktoré sa vzťahuje aj na väčšinu bioplynových staníc (BPS). Slovenská  bioplynová asociácia (SBA) upozorňuje, že schválenie cenového stropu pre BPS bude mať za následok ohrozenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a rozvoja biometánového sektora v celej krajine.

 

 

Takmer všetky BPS na Slovensku boli postavené s výkonom 0,99 megawatt. Stropovanie zdrojov pod jeden megawatt teda zasiahne celý segment. Existuje značná rozdielnosť medzi jednotlivými výškami investičných ako aj prevádzkových nákladov pre jednotlivé obnoviteľné zdroje energie (OZE). Segment BPS, kde dlhé roky stanovené výkupné ceny nepokrývali reálne prevádzkové náklady a splátky úverov, nehovoriac o vytváraní zisku a priestoru na budúce investície, môže nesprávne nastavené stropovanie viesť k ich ďalšej likvidácii. BPS sú tiež previazané s poľnohospodárskymi družstvami, ktoré môžu finančne strhnúť. Hrozí, že mnohé BPS budú nútené znížiť alebo úplne ukončiť svoju výrobu. Ak bude platiť cenový strop na zdroje od 0,9MW nebude preto množstvo BPS vôbec vyrábať elektrinu, pretože by ju (po započítaní odvodu) predávali so stratou.

„Niektoré BPS, vnímajúc aktuálne trhové ceny, investovali nemalé investície do technológie (podotýkam že ide o nové pôžičky, historická prevádzka je vo väčšine BPS reálne stratová), boli nútené zakontrahovať si vstupné suroviny aj vo vyšších cenách (to platí pre všetky BPS). BPS vedia poskytovať stabilné dodávky elektriny, riešia prechod na poskytovanie podporných služieb, čím umožnia pripájanie iných nepredikovateľných, ale lacnejších OZE, stropovanie preto bude mať obrovský dopad.”, poukazuje Ing. Vladimír Šošovička, predseda SBA.

Medzi výnimkami zo stropovania sú aj zdroje využívajúce biometán. Keďže na Slovensku však zatiaľ existuje len jedna biometánová stanica (BMS), tento krok, obhajovaný zo strany MH ako ochrana biometánového sektoru, hodnotí SBA ako nedostatočný. Z návrhu MH vyplýva, že aby sa BPS vyhli stropovaniu cien, mali by sa transformovať na BMS. Táto premena je však časovo a finančne náročná.  Transformácii BPS na BMS neprospeje ani včerajšie zrušenie výzvy pre bioplynové stanice. Pre ďalší rozvoj biometánu je kľúčové zachovať BPS, ktoré sa na biometán následne môžu transformovať. Možným východiskom je uplatnenie výnimiek z Nariadenia Rady EÚ, osobitného (ne)stropovania resp. nastavenia samostatných hraníc podľa technológie alebo výkonu, ktoré nariadenie umožňuje. SBA žiada o uplatnenie tejto výnimky pre sektor BPS, podobne ako to urobili iné krajiny, napr. Česká republika.

„Z EÚ sú vysielané signály ako máme riešiť náhradu fosílneho plynu, energetickú nezávislosť od Ruska, spracovanie bioodpadu a otázky, kedy spustíme ďalšie biometánové stanice. My sa tu však boríme s existenčnými problémami a obrovskou neistotou. Nezanedbateľnú úlohu majú bioplynky aj v súvislosti so znižovaním únikov emisií metánu do atmosféry – rádovo horšieho skleníkového plynu z pohľadu vplyvu na klimatické zmeny, ale aj nespochybniteľným prínosom pri materiálovom a energetickom zhodnotení odpadu, ktoré nie je finančne zohľadnené,” uzavrel Šošovička.

Zdroj foto: imao.sk
Text: SBA

>> Vhodné doplnky pre vašu
stavbu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre