Jiří Król sa pripája k dozornej rade fondu ARETE INDUSTRIAL SICAV

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistika

Jiří Król sa pripája k dozornej rade fondu ARETE INDUSTRIAL SICAV

Arete Bratislava

Investičná a nehnuteľnostná skupina ARETE oznamuje, že od 1. februára 2024 sa Jiří Król, expert na alternatívne investície a manažér s viac ako 20 rokmi skúseností v medzinárodných vedúcich pozíciách investičných inštitúcií, pripojí k dozornej rade jej investičného fondu, ARETE INDUSTRIAL SICAV.

 

 

Jiří Król, v súčasnej dobe Zástupca generálneho riaditeľa a hlavný vedúci sekcie Government Affairs britskej asociácie alternatívnych fondov ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATION (AIMA), prináša do dozornej rady ARETE INDUSTRIAL SICAV bohaté skúsenosti v oblasti strategického riadenia investícií, vytvárania politík a regulácie. Jeho úspechy v medzinárodnom vyjednávaní a vedení strategických iniciatív v oblasti správy aktív budú cenným prínosom pre rozvoj a realizáciu stratégií fondu ARETE Industrial.

Jiri Krol AreteLubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny ARETE, uviedol: „Mám radosť, že môžeme uvítať pána Jiřího Króla v dozornej rade fondu. Jeho odborné znalosti a široký rozhľad v oblasti globálnych investícií nám poskytnú cenný impulz pre ďalší rozvoj nášho fondu špecializujúceho sa na priemyselné a výnosové nehnuteľnosti. Sme presvedčení, že jeho prítomnosť bude kľúčovým faktorom pri dosahovaní našich strategických cieľov.”

ARETE INDUSTRIAL SICAV je tretím investičným produktom skupiny ARETE. Zameriava sa na investície do dokončených priemyselných nehnuteľností a výstavbu nových priemyselných a logistických parkov. S príchodom Jiřího Króla do dozornej rady má fond zaistenú ďalšiu vrstvu odborného dohľadu a vedenia.

Jiří Król komentoval svoju novú rolu týmito slovami: “Je pre mňa cťou pripojiť sa k dozornej rade ARETE Industrial. Verím, že môj prístup a skúsenosti v oblasti globálnej správy aktív prinesú nový rozmer a pridanú hodnotu rozvoju fondu.”

Jiří Król sa pripojí k tímu ARETE INDUSTRIAL SICAV od 1. februára 2024 a spoločne s ostatnými členmi dozornej rady bude podporovať strategické rozhodovanie a ďalší rast fondu.

Foto a text: ARETE

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre