Ak ste sa rozhodli stavať RD je najdôležitejšie myslieť a plánovať!

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaZakladanie stavieb

Ak ste sa rozhodli stavať RD je najdôležitejšie myslieť a plánovať!

Ak ste sa rozhodli stavať RD je najdôležitejšie myslieť a plánovať

Ak ste sa rozhodli stavať RD, v prvom rade riešite, z čoho dom postavíte a architektúru domu – teda vzhľad svojho bývania. Takto koná 99% budúcich majiteľov RD. Neodsudzujem ich za „akéto“ rozmýšľanie. Je to prvá fáza úvah a až následne sa téma rozpracuje do konkrétnych riešení. Stavba RD je celoživotná investícia. Musí byť teda pevná a trvácna s dlhoročnou bezproblémovou prevádzkou.

Táto metóda je pre laikov prirodzená, ale! Chcel by som však vašu pozornosť upriamiť na úlohu myslenia o svojich zámeroch počas stavby a voľby formy realizácie týchto „rozhovorov“ o výstavbe svojho zámeru.

Keď idete stavať RD je najdôležitejšie myslieť a plánovať

Z čoho?

Pri výstavbe sa dajú uplatniť všetky klasické stavebné systémy (murované či drevostavby), taktiež rôzne kombinácie tvaroviek z polystyrénov, drevných štiepok či ocele. Výborné výsledky sa však dosahujú u sendvičových skladieb konštrukcií, kde sa tepelná izolácia vloží medzi exteriérovú časť steny a z interiérovej časti sa taktiež prekryje systémom pre interiér. Takto sa dajú postaviť základy, krovy, steny, atď…

Najdôležitejším „stavebným prvkom“ stavby rodinného domu je však vaše rozhodnutie, akú úroveň energetických strát ste ochotný akceptovať (dejú sa podľa zákonov fyziky, vždy!). Premenené na peniaze – za tepelné straty nahradené kúrením musíte platiť a to isté platí aj v lete, lebo za chlad v interiéri tiež zaplatíte spotrebou el. energie klimatizácie. Straty sa dejú cez obálku stavby (steny, strecha, okná, podlahy…). „Obálka“ stavby plní tepelnoizolačnú aj statickú funkciu a z tohto dôvodu sa jej skladba musí posudzovať staticky aj tepelnoizolačne.

Keď idete stavať RD je najdôležitejšie myslieť a plánovať

Normové odporúčania

Dnes by sa podľa normových požiadaviek už mali projektovať a aj stavať iba domy „ultranízkoenergetické“ a lepšie. Tie sú označované ako domy s takmer nulovou spotrebou tepelnej energie (ľudovo pasívne).

Straty tepla teda môžu byť 5, 20, 25, 30, 40 kWh/m2 za rok. Výšku strát, ktorú môžete dosiahnuť, vám povie odporúčanie v STN norme! Toto vaše rozhodnutie budete „tlmočiť“ projektantovi a on vám musí poradiť, ako riešiť tepelnotechnickú kvalitu plášťa budovy a ako ju bude ovplyvňovať rozsah, typ a úroveň technologických zariadení, ktoré zabudujete do stavby. Obe časti (stavebná aj technologická) rodinného domu sa v prevádzke domu dopĺňajú a budú sa podieľať na vytváraní tepelnej pohody v interiéri stavby. Zároveň budú určovať výšku prevádzkových nákladov, ktorými budete uhrádzať tepelnú a prevádzkovú pohodu v interiéri.

Neprehliadnite:
Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu

Pozor! Projektanti musia normové požiadavky na tepelné straty svojimi konštrukčnými návrhmi splniť a ak sa tieto zakotvia – zakreslia – a v technickej správe výpočtami potvrdia do projektu, tak sa pre vás stávajú záväznými!

Keď idete stavať RD je najdôležitejšie myslieť a plánovať

Projekt musí byť plnohodnotný

Riešenie tejto úlohy musí projektant zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie vo forme samostatnej projektovej prílohy s názvom, PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE. Norma však má aj daľšiu požiadavku, ktorá sa musí splniť. Je to Energetické hodnotenie stavby, potrebné ku kolaudáci. V ňom sa musí preukázať, že ste splnili to, čo je v projekte navrhnuté (lepšie hodnoty sú vítané) a toto sa musí preukázať v Protokole ku kolaudácii. Ak stavebné realizácie ukázali horšie vlastnosti, hodnotenie ku kolaudácii musí zadefinovať, akými stavebnými zásahmi (opravou konštrukcií) sa dosiahnu predpokladané hodnoty nízkych strát tepla. Kolaudujúci úrad potom toto v Kolaudačnom protokole nariadi.

Najdôležitejšie myslieť a plánovať

Vždy je to len o peniazoch

Položíte si otázku, prečo platia tak prísne predpisy. Nebudeme hovoriť o energetických stratégiách štátu. Budeme konkrétny, je to o efektoch „prísnych“ predpisov k vašej peňaženke. Prevádzkové náklady, teda platby za teplo a aj klimatizácie budete platiť po celú dobu využívania stavby tj. aj 50 rokov. Spočítajte si: ak platíte mesačne 100 € za plyn pri 50 rokoch je to až 60 000 eur za teplo (!), čo je cca 50 % ceny, za ktorú ste si obstarali RD (ceny RD posudzujeme podľa dnešnej úrovne z okolia BA).

Pripočítajte si ešte el. energiu za klimatizáciu a cena prevádzkových nákladov bude na úrovni vstupnej investície. Ak si pozriete niektoré internetové diskusné fóra, tak sa často pri debatách z čoho a ako postaviť RD, objavuje termín „tretí dôchodok“. Diskutujúci tým myslia minimalizáciu platieb za teplo, aby aj na dôchdku boli platby prijateľné pre dôchodcu a 100 € je pre dôchodcu veľmi veľa! O tomto hovorí spomínané PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE.

Takže, myslieť! To je najdôležitejšia stavebná konštrukcia!

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre