Aramco a DHL Supply Chain oznamujú nový spoločný podnik na prevádzkovanie dodávateľského a logistického centra s komplexnými službami

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


LogistikaSklady

Aramco a DHL Supply Chain oznamujú nový spoločný podnik na prevádzkovanie dodávateľského a logistického centra s komplexnými službami

Aramco a DHL Supply Chain oznamujú nový spoločný podnik

Aramco, jedna z popredných globálnych integrovaných energetických a  chemických spoločností, a DHL Supply Chain, medzinárodný poskytovateľ zmluvných logistických služieb, uzavreli akcionársku dohodu o spoločnom podniku na prevádzkovanie nového zásobovacieho a logistického uzla v Saudskej Arábii.

 

 

  • Plán predpokladá poskytovanie integrovaných služieb pre zásobovanie a dodávateľský reťazec.
  • Prvé centrum svojho druhu v regióne bude slúžiť zákazníkom z priemyselného, energetického, chemického a petrochemického sektora.
  • Nový projekt pomôže zákazníkom zvýšiť efektivitu dodávateľského reťazca a získať výhody na strane nákladov a zároveň znížiť ich uhlíkovú stopu pomocou udržateľnejších riešení.

Cieľomje zvýšiť efektívnosť a trvalú udržateľnosť dodávateľského reťazca. Prvé centrum svojho druhu v regióne by malo začať fungovať v roku 2025. Zákazníkom v priemyselnom, energetickom, chemickom a  petrochemickom sektore poskytne komplexné služby pre spoľahlivé integrované dodávateľské a dodávateľské reťazce. Spoločný podnik sa spočiatku zameria na Saudskú Arábiu, ale s ambíciou postupne rozšíriť svoj dosah na celý región MENA (Blízky východ a severná Afrika).

Prvotriedny energetický a priemyselný dodávateľský ekosystém spoločnosti Aramco a bezkonkurenčné logistické znalosti DHL umožnia spoločnému podniku poskytovať zákazníkom pridanú hodnotu pri uspokojovaní potrieb ich dodávateľských reťazcov – od nákupu, cez riadenie skladov a zásob až po prepravu a spätnú logistiku. Cieľom spoločného podniku je využívať osvedčené metódy a riešenia pri riadení zásobovania a dodávateľského reťazca, ktoré zvyšujú trvalú udržateľnosť dodávateľských reťazcov, dopravy a skladovania.

“Toto partnerstvo spája dvoch lídrov odvetvia s dlhou a slávnou históriou. Kombinujeme výnimočný energetický, chemický a priemyselný ekosystém dodávateľského reťazca spoločnosti Aramco s vynikajúcimi odbornými kompetenciami DHL v oblasti prepravy a logistiky. Cieľom spoločného podniku je vytvoriť dodávateľské a logistické centrum s komplexnými službami, ktoré bude spĺňať požiadavky dodávateľských reťazcov zákazníkov. Očakávame, že spoločný podnik nielen zlepší ekonomické ciele oboch našich spoločností, ale tiež urýchli rast v Saudskej Arábii a regióne Blízkeho východu a severnej Afriky,” povedal Amin H. Nasser, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Aramco.

“Sme veľmi spokojní s dohodou so spoločnosťou Aramco. DHL má v úmysle rozvíjať svoje obchodné a logistické siete v Saudskej Arábii a v celom regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a zároveň rozširovať svoje pokrytie trhu. V spolupráci so spoločnosťou Aramco poskytneme regionálnym a nadnárodným spoločnostiam z týchto sektorov prístup k robustnej medzinárodnej logistickej sieti, ktorá podporí pozitívny hospodársky rast a zároveň podporí udržateľné aktivity,” dodal Oscar de Bok, generálny riaditeľ DHL Supply Chain.

Spoločný podnik bude využívať najmodernejšie technológie, ktoré pomôžu spoločnostiam znížiť náklady, maximalizovať efektívnosť a využívať výhody digitalizácie. Založenie spoločného podniku je vyvrcholením dlhoročnej spolupráce medzi oboma spoločnosťami. Jeho cieľom je transformovať riadenie zásob a logistiky, rozšíriť obchodné aktivity, vytvoriť nové pracovné miesta a umožniť hospodársku diverzifikáciu v Saudskej Arábii a krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky.

Založenie   spoločného podniku podlieha schváleniu regulačných orgánov,  ako aj splneniu obvyklých zmluvných podmienok.

Zdroj foto: Aramco
Text: Aramco

>> Vhodné doplnky pre vašu
firmu TU alebo aj nižšie <<

 

Komentáre