Roboty z automobilky Kia nabrali nový smer

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Logistika

Roboty z automobilky Kia nabrali nový smer

Roboty z automobilky Kia nabrali nový smer

Kia Slovakia darovala trom univerzitám šesť robotov z karosárne. Roboty budú slúžiť prevažne študentom na výučbu ovládania, programovania a riešenia problémov pri fungovaní priemyselných robotov. Automobilka zároveň poskytne univerzitám svojich programátorov, technickú a materiálnu podporu pri prvotnom spustení a programovaní robotov. Ide o prvé darovanie robotov automobilkou Kia a týmto krokom deklaruje ďalší záujem o spoluprácu s univerzitami. Darovacie zmluvy podpísali zástupcovia univerzít na pôde automobilky 22. a 25. septembra.

 

 

Na Žilinskej univerzite v Žiline sa z nového robota môžu tešiť na Strojníckej fakulte. V rámci bratislavskej Slovenskej technickej univerzity dostanú po jednom robotovi tri fakulty  – Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Materiálovotechnologická fakulta (so sídlom Trnave). Technická univerzita v Košiciach uplatní dve zariadenia na Fakulte výrobných technológií (so sídlom v Prešove) a Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Výber fakúlt závisel od požiadaviek univerzít v závislosti od ich zamerania a aktuálnej potreby vzdelávacej a výskumnej činnosti.

„V dnešnej ére digitalizácie sú roboty v logistike už elementárnym prvkom. Aby študenti plne rozumeli ich dôležitosti v rámci materiálového toku, je praktická príprava na priemyselných robotoch tou najvhodnejšou. Preto sme v mene všetkých obdarovaných univerzít a fakúlt veľmi radi a vďační automobilke Kia, že sme u nej našli to, čo sme hľadali už dlhšiu dobu. Nám konkrétne veľmi pomôžu najmä v rámci nových segmentov, ktoré na univerzite vznikajú,“ vyjadril sa Martin Straka, riaditeľ Ústavu logistiky a dopravy z TUKE.

Nove roboty na Strojníckej fakulte

Kia Slovakia sa rozhodla roboty darovať po generačnej výmene viacerých robotov na svojej karosárni. Sú plne funkčné a boli pravidelne udržiavané. Na karosárni tento rok vymenili 56 z celkovo 386 robotov.

„Sme radi, že plne funkčné roboty nájdu aj naďalej svoje uplatnenie a môžeme takýmto spôsobom pomôcť univerzitám v ich vzdelávacej a odbornej činnosti. Študentom budú slúžiť najmä na výučbu ich ovládania a programovania. Tieto procesy sú pri priemyselných robotoch viac komplexnejšie ako pri edukatívnych robotoch. Príprava študentov pre prácu v priemysle a logistike sa tak skvalitní,“ doplnil Tomáš Potoček, hovorca Kia Slovakia.

Zdroj foto: KIA
Text: KIA

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre