Geopatogénne zóny a ich vplyv na zdravie

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Geopatogénne zóny a ich vplyv na zdravie   

3/4


 

Geopatogénne zóny a ich vplyv na zdravie

Geopatogénne zóny a ich vplyv na zdravie

Geopatogénne zóny sú oblasti alebo miesta, kde sa predpokladá, že geologické podmienky, ako sú podzemné vody, určité geologické zlomy alebo iné prirodzené faktory, môžu nepriaznivo ovplyvňovať živé organizmy vrátane ľudí. Zdroj foto: Freepik