Geopatogénne zóny a ich vplyv na zdravie

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


NovinkyPatogéne zónyVideoZdravé bývanie

Geopatogénne zóny a ich vplyv na zdravie

Geopatogénne zóny a ich vplyv na zdravie

Geopatogénne zóny sú oblasti alebo miesta, kde sa predpokladá, že geologické podmienky, ako sú podzemné vody, určité geologické zlomy alebo iné prirodzené faktory, môžu nepriaznivo ovplyvňovať živé organizmy vrátane ľudí.

 

 

Tento koncept je známy už stáročia, ale až v posledných desaťročiach sa stal predmetom väčšieho záujmu. Napriek tomu, že existujú vedecké dôkazy o vplyve napríklad radónu (ktorý sa prirodzene vyskytuje v niektorých geologických formáciách) na zdravie, samotná idea geopatogénnych zón je stále pomerne kontroverzná a vedecké spoločenstvo ich existenciu široko neakceptuje. Kritici tvrdia, že pre väčšinu tvrdení o geopatogénnych zónach chýbajú presvedčivé dôkazy a výskumy.

Aká je história geopatogénnych zón?

História a kultúrne kontexty geopatogénnych zón nie je nový. Prvýkrát bol zaznamenaný v Nemecku v 20. storočí, keď lekár Dr. Hartmann identifikoval sieť energetických línií, ktoré neskôr dostali názov Hartmanove mriežky. Tento pojem sa postupne rozšíril a stal sa základom pre mnohé teórie v oblasti alternatívnej medicíny.

V rôznych kultúrach a spirituálnych tradíciách existujú podobné koncepty, ako napríklad Feng Shui v Číne, ktoré hovoria o dôležitosti harmonizácie človeka s jeho životným prostredím. V Indii sa zase stretávame s pojmom Vastu Shastra, kde sa tiež kládol dôraz na energetickú rovnováhu miest.

Rôzne prístupy k detekcii a meraniu geopatogénnych zón bežne využívajú radiestetické metódy, ako je kyvadlová diagnostika alebo používanie rámy. Niektorí radiestetici pracujú aj s prútmi a tvrdia, že vďaka nim dokážu lokalizovať energetické zóny negatívne pôsobiace na ľudské zdravie. V modernejších prístupoch sa využívajú aj geologické a geofyzikálne metódy, ako je meranie elektromagnetických polí alebo koncentrácií radónu v atmosfére.

Existuje mnoho prípadových štúdií a osobných svedectiev od ľudí, ktorí tvrdia, že ich zdravie bolo ovplyvnené pobytom v geopatogénnych zónach. Tieto príbehy často hovoria o zlepšení zdravotného stavu po zmene bývania alebo po úprave spálne tak, aby sa vyhli týmto zónam.

Vplyvy na človeka a jeho zdravie

Tvrdí sa, že dlhodobé vystavovanie sa sa geopatogénnym zónam môže mať rôzne negatívne účinky na zdravie.

Geopatogénne zóny Vplyvy na človeka a jeho zdravie

Medzi najčastejšie spomínané patria:

 • Narušenie spánku a chronická únava
 • Bolesti hlavy a migrény
 • Depresívne stavy a úzkosti
 • Znížená imunitná odpoveď
 • Problémy s krvným obehom

Tiež sa hovorí, že tieto zóny môžu zhoršovať už existujúce zdravotné problémy alebo prispievať k vzniku nových. Niektorí ľudia, ktorí sa zaujímajú o alternatívnu medicínu a radiestéziu, dokonca tvrdia, že geopatogénne zóny môžu zvyšovať riziko vážnych ochorení vrátane rakoviny, aj keď na to neexistuje vedecká zhoda názorov.

Pre tých, ktorí veria, že ich zdravie je negatívne ovplyvnené geopatogénnymi zónami, je odporúčame  navštíviť svojho doktora a zvážiť aj možnosť radiestézickej analýzy svojho domova. Je dôležité pamätať na to, že zdravie je ovplyvnené mnohými faktormi a geopatogénne zóny, ak vôbec existujú, by mohli byť len jedným z nich.

Radiestézia

Jednou z najstarších a najtradičnejších metód detekcie geopatogénnych zón je radiestézia, známa tiež ako kyvadlová diagnostika alebo prútikárstvo. Radiestézia využíva nástroje ako kyvadlá, prúty alebo rámy, ktoré majú odhaľovať subtilné energetické polia a zmeny na Zemi. Radiestetici, ktorí tieto metódy praktizujú, tvrdia, že dokážu lokalizovať geopatogénne zóny na základe výchyliek alebo pohybov týchto nástrojov. Táto technika je veľmi subjektívna a jej výsledky sa môžu líšiť v závislosti od osoby, ktorá ju vykonáva.

Počuli ste o Šungitovej pyramíde?

Šungitová pyramída je dekoratívny predmet, často používaný v ezoterike a alternatívnych terapiách, ktorý je vyrobený zo šungitu – to je starobylý, vzácny typ uhlíka, ktorý sa nachádza prevažne v ruskej Karelii. Tento minerál je známy svojimi jedinečnými vlastnosťami, ako je schopnosť filtrovať vodu a údajne pohlcovať a neutralizovať elektromagnetické žiarenie.

Šungitova pyramída

Šungit má neobyčajné molekulárne zloženie a vedecky overené vlastnosti, vďaka čomu má široké spektrum využitia:

 • harmonizuje priestor
 • ochraňuje pred elektromagnetickým žiarením
 • odstraňuje geopatogénne zóny
 • bioenergeticky čistí telo
 • čistí vodu a odstraňuje z nej ťažké kovy, organické zlúčeniny a mikróby
 • mení energeticko-informačnú štruktúru vody, čím ju aktivuje a nabíja
 • obohacuje vodu stopovými prvkami

Ametyst

Ametyst je polodrahokam, ktorý je často používaný v rámci feng shui, krištáľovej terapie a pri práci s energetickými poliami vzhľadom na jeho liečivé a ochranné vlastnosti. Jeho uplatnenie je pri geopatogénnych zónach, ktoré sú miesta s predpokladanými negatívnymi energetickými vplyvmi spôsobenými rôznymi prírodnými javmi ako sú podzemné vody, tektonické zlomy alebo špecifické magnetické anomálie.

Ametyst a jeho účinky na zdravie Geopatogénne zóny

Ametyst a jeho účinky:

 • silne ochranný kameň, ktorý blokuje geopatogénne zóny alebo negatívne energie prostredia
 • rozptyľuje hnev a úzkosť, vyrovnáva emócie, zvyšuje intuíciu, upokojuje alebo stimuluje podľa potreby, prináša pokoj a mier, posilňuje psychiku a meditáciu

Výskum a vedecké štúdie

V súčasnosti sa uskutočňuje výskum na lepšie pochopenie geopatogénnych zón a ich potenciálnych vplyvov na zdravie. V rámci tohto výskumu sa používajú sofistikované nástroje a metódy na meranie a analýzu faktorov, ktoré by mohli byť s týmito zónami spojené.

 • Geologické a geofyzikálne prieskumy

Vedecky orientovaní odborníci sa skôr zameriavajú na geologické charakteristiky, ako sú zlomy, podzemné vody alebo určité minerály, ktoré by mohli spôsobiť geopatogénne zóny. Na ich detekciu využívajú geofyzikálne nástroje, ako sú magnetometre alebo elektromagnetické senzory, na meranie rozdielov v magnetickom poli alebo elektrickej vodivosti zeme.

 • Meranie elektromagnetických polí

Niektoré štúdie naznačujú, že geopatogénne zóny majú vyššie úrovne elektromagnetických polí. Na ich detekciu sa dajú použiť EMF (elektromagnetické pole) detektory, ktoré môžu odhaliť nezvyčajné zvýšenie alebo fluktuácie v pozadí elektromagnetických polí.

 • Radónové mapy a meranie radónu

Radón je rádioaktívny plyn, ktorý sa prirodzene vyskytuje v pôde a horninách, a je známe, že vysoké koncentrácie radónu môžu mať negatívny vplyv na zdravie. Meranie radónu v obydlí môže poskytnúť indikáciu o geopatogénnych zónach, najmä ak ide o oblasti so zvýšenou geologickou aktivitou.

 • Bioindikátory

Niektorí odborníci sa zameriavajú na poškodenie alebo rastlinné vzory v prírode ako na možné indikátory geopatogénnych zón. Napríklad deformácie stromov alebo oblasti, kde rastlinstvo neuspeje tak dobre, by mohli byť považované za znaky geopatogénnej aktivity.

Geopatogénna mapa Slovenska

V súčasnosti nie je oficiálna geopatogénna mapa Slovenska široko uznávaná alebo podporovaná vedeckými inštitúciami. No existujú jednotlivci a skupiny, ktoré sa zaoberajú radiestéziou a ponúkajú mapovanie geopatogénnych zón na základe vlastných meraní a výskumov. Avšak, treba brať na vedomie, že takéto mapy a služby sa môžu výrazne líšiť a ich spoľahlivosť môže byť diskutabilná.

Ak máte záujem o geopatogénnu mapu Slovenska, môžeš sa obrátiť na lokálnych radiestetikov alebo organizácie, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. Mohli by vám poskytnúť viac informácií alebo vás nasmerovať na zdroje, ktoré hľadáte. Je však dôležité pristupovať k takýmto informáciám s vedomím, že ich vedecká podloženosť môže byť otázna.

Foto: Freepik
Autor: Redakcia

>> Vhodné doplnky pre zdravie
nájdete TU <<

 

Komentáre (2)

 1. Dobrý deň,
  veľmi pekne zhrnutý článok na túto tému

Komentáre