Vplyvy na človeka a jeho zdravie

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Geopatogénne zóny a ich vplyv na zdravie   

1/4


 

Vplyvy na človeka a jeho zdravie

Vplyvy na človeka a jeho zdravie

Tvrdí sa, že dlhodobé vystavovanie sa sa geopatogénnym zónam môže mať rôzne negatívne účinky na zdravie. Tiež sa hovorí, že tieto zóny môžu zhoršovať už existujúce zdravotné problémy alebo prispievať k vzniku nových. Zdroj foto: Freepik