Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


   

Späť na článok: Siemens Healthineers presúva výrobu ultrazvukových prístrojov na Slovensko   

1/4


 

Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

Siemens Healthineers v Panattoni Park Košice Airport

Priestory priemyselnej haly v Košiciach budú novému nájomcovi slúžiť aj pre účely moderného výskumu a vývoja. Foto zdroj: Siemens Healthineers